Ważna informacja.


BARDZO PILNY KOMUNIKAT.

W związku z zaleceniami władz państwowych dotyczących ochrony przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa należy kierować się zdrowym rozsądkiem.
Mając to na uwadze proszę:
1. wszelką korespondencje w tym Wnioski o pomoc z funduszu socjalnego przesyłać pocztą na adres Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi ul.Lutomierska 108/112 z dopiskiem na kopercie WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA - SEKCJA SOCJALNA.
2. ograniczyć bezpośredni kontakt z pracownikami Komendy.
3. pilne sprawy dotyczące funduszu socjalnego załatwiać telefonicznie pod nr. 42 - 665-12-12, od 31.08.2020 roku następuje zmiana numeru telefonu na +48 47 841-12-12
Ponadto informuje że zmieniony jest numer telefonu do siedziby naszego Stowarzyszenia, aktualnie +48 47 841 26 27
P R E Z E S
Z.W. S.E i R.P Oddział w Łodzi
Zdzisław P e ł k a


PILNY KOMUNIKAT.

Z dniem 17 stycznia 2019 roku, Wojewódzki Zarząd SEiRP w Łodzi , oraz Zarząd Miejski SEiRP w Łodzi , zmienili siedzibę. Biura Zarządów zostały przeniesione do budynku VI Komisariatu Policji KMP w Łodzi, mieszczącego się przy ulicy Wysokiej 45, 90-038 Łódź. Telefon kontaktowy pozostał bez zmian .

    
W   KATALOGU   DO   POBRANIA   OPUBLIKOWANO   NOWY   REGULAMIN   FUNDUSZU   SOCJALNEGO   I   NOWE   DRUKI   Z   TYM   ZWIĄZANE

      W   Katalogu   AKTUALNOŚCI   UMIESZCZONO   INFORMACJĘ   PRAWNĄ   DOT.   EKWIWALENTU   ZA   NIEWYKORZYSTANY   URLOP,   ORAZ   WZÓR   PISMA   ODWOŁAWCZEGO.  

      W    KATALOGU    BIULETYNY   DOSTĘPNY   JEST   NOWY  :  163   NUMER   BIULETYNU OLSZTYŃSKIEGO   

      W    KATALOGU   KOMUNIKATY  -   INFORMACJA   O  NOWYM  POROZUMIENIU  -   UBEZPIECZENIE   PZU   I   sprawa   wsparcia   Stowarzyszenia   Emerytów   i   Rencistów   Policyjnych   1%   podatku   za   2021 rok  

 Aktualności     Komunikaty     Galeria      Stowarzyszenie     Kontakt     Do pobrania     BIULETYNY     Archiwum   Należymy do Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Ostatnia aktualizacja strony: 06 września 2023 roku.

Twórca-Admin.strony Ryszard Dziubek, e-mail brodacz-1@wp.pl