Aktualności         Komunikaty         Galeria          Stowarzyszenie         Kontakt         Do pobrania         BIULETYNY         Archiwum       
Biuletyn Informacyjny. Wydanie wrzesień 2023.Biuletyn Informacyjny. Wydanie sierpień 2023.Biuletyn Informacyjny. Wydanie lipiec 2023.Biuletyn Informacyjny. Wydanie maj 2023.Biuletyn Informacyjny. Wydanie wrzesień 2022.Biuletyn Informacyjny. Wydanie sierpień 2022.Biuletyn Informacyjny. Wydanie lipiec 2022.Biuletyn Informacyjny. Wydanie czerwiec 2022.Biuletyn Informacyjny. Wydanie kwiecień 2022.Biuletyn Informacyjny. Wydanie marzec 2022.Biuletyn Informacyjny. Wydanie luty 2022.Biuletyn Informacyjny. Wydanie styczeń 2022.Biuletyn Informacyjny. Wydanie listopad 2021.List od posła A. Rozenka, listopad 2021.Biuletyn Informacyjny. Wydanie październik 2021.Biuletyn Informacyjny. Wydanie wrzesień 2021.Biuletyn Informacyjny. Wydanie sierpień 2021.Biuletyn Informacyjny. Wydanie lipiec 2021.List od posła A. Rozenka, lipiec 2021.

Biuletyn Informacyjny. Wydanie czerwiec 2021.List od posła A. Rozenka,czerwiec 2021.List od posła A. Rozenka, maj 2021.


INFOTEKA NR 45.
INFOTEKA NR 44.

Biuletyn Informacyjny. Wydanie marcowe.List od posła A. Rozenka, marzec 2021.Biuletyn Informacyjny. Wydanie lutowe.


INFOTEKA NR 43.

List od posła A. Rozenka, luty 2021.Wniosek do RPO z 15 stycznia 2021 roku.Ekwiwalent – walka o prawo i sprawiedliwość.


INFOTEKA NR 42.

List od posła A. Rozenka, styczeń 2021.


INFOTEKA NR 41.

PIOTR NIEMCZYK: DO PRZYJACIÓŁ POLICJANTÓW.

Tekst

Aneks do BI 10".Wzór odwołania od odmownej decyzji dot. wypłaty wyrównania ekwiwalentu".INFOTEKA NR 40.

INFOTEKA NR 39.

Pismo Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, L.dz - Zg 78/2020 z 26 października 2020 roku skierowane
do Pani Dyrektor ZER MSWiA.Wzór wypełnionego "Wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego".

List od posła A. Rozenka,pażdziernik 2020.Zarządzanie głupotą .........

Szanowni Państwo,
Nie bójmy się ani czytać, ani też przekazywać dalej takich materiałów. Z dnia na dzień jest gorzej a mu chowamy głowę w piasek. Trzeba dawać odpór hołocie.Julia Przyłębska ustaliła z PiS, jak wybrnąć z dezubekizacji?Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego tuż, tuż…LIST OTWARTY HENRYKA MAJEWSKIEGO i ANDRZEJA MILCZANOWSKIEGO BYŁYCH MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH DO SĘDZIÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO.INFOTEKA NR 38.

INFOTEKA NR 37.

List od posła A. Rozenka, sierpień 2020.Wnioski w trybie art. 8a i wnioski o wypłatę wyrównania ekwiwalentu..


List od posła A. Rozenka.Życzenia na XXX-lecie.List Jubileuszowy Prezesa ZG SEiRP.List Gratulacyjny z okazji XXX-lecia SEiRP.INFOTEKA NR 35.

List od posła A. Rozenka.INFOTEKA NR 34.

Nowe informacje na stronie internetowej.


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że na naszej stronie internetowej zostały umieszczone nowe materiały dot.
zbiórki na rzecz Józefy Rutkowskiej ZBIÓRKA
i ekwiwalentuZ życzeniami dobrego zdrowia!
Jan Gaładyk
Biuro ZG SEiRP

List od posła A. Rozenka.W Z Ó R wniosku o zastosowanie art. 8a ustawy zaopatrzeniowej.


Szanowni Państwo,
W uzupełnieniu przekazanej Państwu 20 kwietnia 2020 roku „ANALIZY WYROKÓW NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO POD KĄTEM DOPUSZCZALNOŚCI ZASTOSOWANIA WYŁĄCZENIA SPOD DZIAŁANIA USTAWY REPRESYJNEJ NA PODSTAWIE ART. 8a USTAWY ZAOPATRZENIOWEJ”,
którą wraz z omówieniami kilkunastu wyroków kasacyjnych Naczelnego Sądu Administracyjnego, zamieściliśmy na naszej stronie internetowej w zakładce: Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Postępowania adm. w trybie art.8a ustawy - WYROKI
oraz w Infotece nr 33 i w kwietniowym Biuletynie Informacyjnym, przekazuję, opracowany przez Jolantę Domańską – Paluszak, „W Z Ó R wniosku o zastosowanie art. 8a ustawy zaopatrzeniowej”.
Wzór został również umieszczony na naszej stronie internetowej: WZÓR
Z poważaniem!
Jan Gaładyk
Biuro ZG SEiRP

List od posła A. Rozenka.INFOTEKA NR 33.

INFOTEKA NR 32.

Życzenia wielkanocne 2020 .INFOTEKA NR 31.

Przeniesienie spraw emerytalnych z Sądu Okręgowego w Warszawie do innych sądów.


dotycząca możliwości przekazywania spraw o wysokość emerytur i rent policyjnych,zawisłych przed Sadem Okręgowym w Warszawie do:
Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Gorzowa Wielkopolskiego, Katowic, Kielc, Krakowa, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Opola, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Torunia, Wrocławia oraz Zielonej Góry.

Istnieje możliwość przekazania sprawy do rozpoznania innemu sądowi okręgowemu na zgodny wniosek stron.
Zainteresowani przekazaniem sprawy do rozpoznania jednemu z w/w sądów okręgowych w miastach wojewódzkich, powinni złożyć do Sądu Okręgowego, XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Wniosek (wzór do pobrania poniżej).
Pozostałe czynności wykonuje sąd, który po otrzymaniu naszego wniosku samodzielnie występuje do Dyrektora ZER MSWiA o potwierdzenie zgody na przekazanie sprawy do rozpoznania wskazanemu we wniosku sądowi okręgowemu.Pismo do Prezesów ZOW - ZOO i Kół w sprawie OPP-27.01.2020r, Druk,Wzór.
INFOTEKA NR 30.
Szanowni Państwo!
W związku z tym, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 16.10.2019 został zatwierdzony Statut Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, uchwalony przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów odbyty w Płońsku w dniu 20.09.2019 r. w załączeniu przesyłam opracowany przez Kolegę Leszka Orkisza - Wiceprezesa Zarządu Głównego SEiRP poradnik do Statutu wraz z listem wprowadzającym i wyjaśniającym najważniejsze statutowe dylematy.
Łączę serdeczne pozdrowienia!
Jan Gaładyk
Biuro ZG SEiRP

RAPORT Z FRONTU WALKI O EMERYTURY MUNDUROWYCH.
Artykuł Andrzeja Rozenka w tygodniku "Nie" nr 2(1528) z dnia 10-16 stycznia 2020 r.


MSWiA zapewnia - ekwiwalent za niewykorzystany urlop zostanie wypłacony.
Odwołanie wzór uniwersalny - styczeń 2020 r.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 9 grudnia 2019 roku,
sygn. akt. III AUz 362 - 19 - uchylenie zawieszenia.
Sąd Apelacyjny w Białymstoku zwrócił się z dwoma pytaniami prawnymi do
Sądu Najwyższego w sprawie dotyczącej obniżenia emerytur mundurowych.
Sędzia pyta kiedy TK wyda orzeczenie ws. dezubekizacji.
Zarządzenie Sądu Okręgowego w Warszawie
sygn. akt XIII 1 U - 18 z 23 grudnia 2019 r.
Łódzkie Spotkanie wigilijno – noworoczne 2019.

W dniu 13 grudnia 2019 roku , odbyło się spotkanie wigilijno – noworoczne z przedstawicielami Zarządów Kół Terenowych SEiRP, wojewodztwa łódzkiego, zorganizowane przez Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Łodzi.
W spotkaniu udział wzieli również przedstawiciele Władz Łodzi , Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, oraz przedstawiciele organizacji mundurowych z Łodzi. Spotkanie odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze.

Album FotoINFOTEKA NR 30.

Bardzo pilne - Pikieta.
REPRESJONOWANI. Konferencja Obywatelska.

List od Pana Andrzeja Rozenka.
Proszę o zapoznanie się i o upowszechnienie w środowisku
INFOTEKA NR 29.

List pierwszy powyborczy do Koleżanek i Kolegów emerytów wszystkich służb mundurowych PRL i RP.
Świadczenie uzupełniające dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Druk nr 1.
Druk nr 2.
List od Pana Andrzeja Rozenka.
Proszę o zapoznanie się i o upowszechnienie w środowisku
INFOTEKA NR 28.

RAPORT


Szanowni Państwo,
Zarząd Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie na swoich stronach internetowych i portalach społecznościowych raportu opracowanego w Zespole Prawnym FSSM RP „O SKUTKACH SPOŁECZNO-PRAWNYCH USTAWY Z 16 GRUDNIA 2016 ROKU, ZWANEJ II USTAWĄ REPRESYJNĄ, CZYLI O REPRESJACH RZĄDU PIS WOBEC EMERYTOWANYCH FUNKCJONARIUSZY POLICJI, SŁUŻB OCHRONY PAŃSTWA,BOR,STRAŻY GRANICZNEJ I SŁUŻBY WIĘZIENNEJ SŁUŻĄCYCH W PRL ORAZ PO 1990 ROKU W III-EJ RP".
Pozostajemy w nadziei, że nasza prośba o umożliwienie zapoznania się z raportem szerszemu gronu odbiorców spotka się z Państwa aprobatą. W załączeniu przesyłamy link Dramatyczny film. do materiału filmowego: „Listy Śmierci" - reż. Andrzeja Dziedzica, który obrazuje stale rosnące tragiczne skutki wprowadzonej „ustawy represyjnej" - do wykorzystania i udostępniania.
Z poważaniem,
Zdzisław Czarnecki
Prezydent FSSM RPList od Pana Andrzeja Rozenka.
OBEJRZYJ KONIECZNIE.
Dramatyczny film.

INFOTEKA NR 27.

Apel wyborczy FSSM RP.
Komunikat I Wiceprezesa ZG SEiRP z 2 września 2019 roku.
List Piotrkowski.
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości
oraz 100 Rocznica powstania Policji Państwowej.
Album FotoINFOTEKA NR 26.

EMERYTURA MUNDUROWA, A CYWILNA INFORMACJA FSSM.


ARTYKUŁ

Wyrok WSA Olsztyn
w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.
Wyrok WSA Gdańsk
w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.
INFOTEKA NR 25.

Ratujmy Polskę Ratujmy Siebie (RPRS).
Porozumienie o współpracy z KGP z 19 listopada 2015 roku.
DECYZJA NR 235 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 18 grudnia 2002 r.
INFOTEKA NR 24.

FUNKCJONARIUSZE WYKLĘCI. JEŚLI SPĘDZILI CHOĆ UŁAMEK KARIERY W SŁUŻBACH PRZED 1990 R., MUSZĄ POWALCZYĆ O EMERYTURĘ.
Apel Prezydenta FSSM RP Zdzisława Czarneckiego.
INFOTEKA NR 23.

INFOTEKA NR 22.

INFOTEKA NR 21.

INFOTEKA NR 20.

Informacja o wypłacie za niewykorzystane urlopy.
Re: dot. projektu ustawy w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.


Marian Maślanka                              Mokrsko dn. 02.01.2019r.
członek SEiRP
emeryt policyjny od 2011 roku

Pan Prezes Zarządu Głównego SEiRP w Warszawie
Szanowny Panie Prezesie!

W związku z tym, że na stronie internetowej SEiRP w sprawie ekwiwalentu na niewykorzystany urlop, poza wystąpieniem Pana Prezesa do Komendanta Głównego Policji z dnia 17.12.2018r. nie ma żadnych innych aktualnych informacji w tej sprawie, pozwoliłem sobie poinformować tą drogą Pana Prezesa, że w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop Ministerstwo Spraw Wewnętrznych skierowało w tej sprawie w dniu 28.12.2018r. do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o zmianie Ustawy o Policji - dodany zostanie art. 115b. W projekcie tym jest założenie o wypłatach ekwiwalentu tylko dla policjantów, którzy aktualnie kończą czynną służbę i przechodzą na emeryturę.
Nie ma żadnego zapisu jakoby o wypłatę wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop mogli ubiegać się policjanci, którzy wcześniej zakończyli służbę w Policji i aktualnie są już na emeryturze.
Zostaliśmy w tym projekcie ustawy pominięci a tym samym zostaliśmy pozbawieni dochodzenia i ubiegania się o wypłatę wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.
Z jednej strony wcześniej zostaliśmy oszukani przez państwo, któremu służyliśmy kilkadziesiąt lat z narażeniem życia, a obecnie z drugiej strony pozbawia nas się prawnego dochodzenia swoich roszczeń tego oszukańczego działania państwa wobec nas w przeszłości.
W związku z powyższym w imieniu własnym oraz mam nadzieję, że napewno wielu tysięcy innych emerytów i rencistów policyjnych, wnoszę do Pana Prezesa o natychmiastową i niezwłoczną interwencję w tej sprawie do Komendanta Głównego Policji, Przewodniczącego ZG NSZZ Policjantów oraz do Ministra Spraw Wewnętrznych aby w projekcie ustawy o zmianie Ustawy o Policji uwzględnione zostały również prawa emerytów i rencistów policyjnych do wypłaty wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w trakcie czynnej służby w Policji.
Z poważaniem:
Marian MaślankaWystąpienie Prezesa ZG SEiRP – kolegi Antoniego Dudy do Komendanta Głównego Policji w sprawie ekwiwalentu za urlop.


Szanowni Państwo!
W związku z zalewającymi w ostatnich dniach Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych telefonicznymi i e-mailowymi skargami i prośbami o interwencję, związanymi z brakiem jednolitego trybu postępowania organów Policji w sprawie wniosków policjantów zwolnionych ze służby dotyczącymi wypłaty wyrównania należnego /w związku z wyrokiem TK/ ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, Prezes ZG SEiRP – kolega Antoni Duda zwrócił się Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o niezwłoczne wdrożenie, zunifikowanej dla wszystkich jednostek Policji, procedury opartej na zasadach postępowania administracyjnego. Treść wystąpienie wraz z załącznikami przesyłam Państwu w załączeniu i informuję, że wystąpienie bez załączników zostanie opublikowane na naszej stronie internetowej.
Z poważaniem!
Jan Gaładyk
Biuro ZG SEiRPWojewódzka Wigilia SEiRP 2018 rok.


W dniu 13 grudnia 2018 roku, zorganizowane zostało spotkanie opłatkowe dla przedstawicieli Zarządów Kół SEiRP województwa łódzkiego.

Album FotoZawody Strzeleckie o Puchar Prezesa SPTWAM i WSZ.


W dniu 24 listopada br. na Strzelnicy Klubowej "Społem" w Łodzi odbyły sie zawody strzeleckie z pistoletu sportowego "Margolin".
Drużynowo zwyciężył zespół Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Łodzi w składzie :
LECH WOJTYRA
KRZYSZTOF OGRACZYK
BOGUSŁAW GRELUS
Indywidualnie drugie miejsce zajął - LECH WOJTYRA

Album FotoUbezpieczenie - SEiRP - 2019.


Szanowni Państwo!
Stosownie do dyspozycji Prezesa ZG SEiRP - Antoniego Dudy przekazuję Państwu następującą informację.
Otrzymujemy informacje z różnych stron Polski o zmasowanej esemesowej akcji dezinformacyjnej prowadzonej przez pracowników brokera o treści wprowadzającej w błąd naszych członków, że nie ma żadnego ubezpieczenia z PZU lub, że jest ono wyjątkowo niekorzystne. W związku z powyższym w nawiązaniu do wcześniejszych informacji, uprzejmie proszę o pilne ponowne przekazanie Prezesom wszystkich naszych kół wyczerpujących informacji o możliwości i warunkach ubezpieczenia w PZU.
Wyjątkowa akcja dezinformująca została poprzedzona pismem skierowanym do koleżanek i kolegów Prezesów ZW i ZO, a zatem do Państwa którzy in gremio stanowicie Zarząd Główny SEiRP z tzw. podziękowaniami dezawuującymi decyzje ZG SEiRP o zmianie ubezpieczyciela. Nie trzeba przypominać, że to właśnie Zarząd Główny jednomyślnie podjął krytykowane przez nadawcę podziękowań cztery uchwały o zakończeniu współpracy z KDB Brokerzy i Wartą oraz zawarciu porozumienia z nowym ubezpieczycielem.
W tej sytuacji trudno inaczej nazwać działania brokera, który wykorzystuje zawłaszczoną bazę ubezpieczeniową, inaczej niż bezczelnością i hipokryzją połączona z subtelnością i wdziękiem słonia w składzie porcelany.
To wszystko pokazuje jak w soczewce, że jesteśmy traktowani przez pryzmat rozlicznych dowcipów o policjantach w sposób uwłaczający naszej inteligencji.
Dlatego ważne są nasze działania odkłamujące rzeczywistość i promujące nowe porozumienie z ubezpieczycielem, które zgodnie z ustaleniami powinno być podpisane w tym tygodniu.
Jednocześnie przedstawiam pismo Pani Moniki Tomczyk która jest koordynatorką tego projektu ze strony PZU Życie SA / Pion Klienta Korporacyjnego PZU Życie SA ul. Dunajewskiego 3, 31-133 Kraków k: 662 167 334 t: 12 308 28 62 f:12 308 28 69/
Pani Monika Tomczyk pozostaje do Państwa dyspozycji w kwestii wszelkich wyjaśnień w przedmiocie ubezpieczenia, włącznie z osobistym przyjazdem na posiedzenie ZW/ZO lub spotkanie tylko w sprawie ubezpieczenia po uprzednim umówieniu spotkania.
Z poważaniem!
Jan Gaładyk
Biuro ZG

INFOTEKA NR 19.

INFORMACJA PRAWNA DOT. EKWIWALENTU ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP.


DO WIADOMOŚCI

Wzór wnioskuWniosek do Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Szanowni Państwo!
Uprzejmie informuję, że Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w dniu dzisiejszym złożył wniosek do Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o wydanie wszystkim emerytom i rencistom /wszystkim świadczeniobiorcom/ postanowień o umorzeniu postępowań wszczętych wnioskami ZER MSWiA do Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przypadkach, w których kwerenda IPN nie dała podstaw do stwierdzenia, że wskazany emeryt lub rencista pełnił służbę na rzecz totalitarnego państwa. Wniosek stanowi wykonanie Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Nr 49/VII/ZG/2018 podjętej w Płońsku w dniu 25 października 2018 roku.
W załączeniu treść informacji która zostanie umieszczona na stronie oraz kserokopia złożonego pisma.
Z poważaniem!
Jan Gaładyk
Biuro ZG SEiRP

VIII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW SEiRP. PŁOŃSK 26 – 27 października 2018 r.


W dniach 26 – 27 października w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Płońsku odbył się VIII Zjazd Delegatów SEiRP który dokonał podsumowania mijającej kadencji oraz dokonał wyboru nowych władz Stowarzyszenia i nakreślił kierunki działań ia na kolejną czteroletnią kadencją.

Relacja ze Zjazdu

Album Foto ze Zjazdu

Dzień Jubilata w Kole Miejskim SEIRP w Łodzi.


W dniu 17 pażdziernika 2018 r, odbyło się spotkanie Jubilatów z Koła Miejskiego w Łodzi z Zarządem Koła oraz przedstawicielem Komendy Wojewódzkiej w Łodzi i Prezesem Łódzkiego Wojewódzkiego Zarządu SEIRP.
Jubilatom zostały wręczone dyplomy i drobne upominki. Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze.

Album FotoStanowisko FEDERACJI opracowane przez Komisje Prawną FSSM RP
(Wiesław Baraniewicz).
Prokurator Andrzej M Czyżewski - kariery panów Morawieckich są związane z oficerami WSI.


Do czytania


Zarejestrowanie M. Morawieckiego w Biurze „C”.


Do czytania


ZGŁOSZENIE ZGROMADZENIA


Witam !!!
Przesyłam zgłoszenie zgromadzenia stacjonarnego na Placu Defilad - Przed Pomnikiem (GRÓB NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA) na dzień 08 listopada 2018 r. Ponieważ nie chcą naszej obecności zorganizujemy sami.Proszę rozpropagujmy i do zobaczenia.
Zdzisław Czarnecki
795-891-800
APEL!


Koleżanki i Koledzy.
Kierujemy te słowa do wszystkich dotkniętych represyjna ustawą, którzy pozostają na naszych mailowych kontaktach – przekażcie je, prosimy, innym zainteresowanym.
Nasza inicjatywa ustawodawcza i mobilizacja celem zebrania pod nią podpisów oraz uzyskania społecznego wsparcia spełniły swoje zadanie. – za co Wam wszystkim serdecznie dziękujemy. To, że przepadła ona w sejmowych głosowaniu jest tylko wynikiem parlamentarnej arytmetyki. Zważcie, że uzyskaliśmy znaczne społeczne poparcie – również niektórych partii politycznych i środowisk opiniotwórczych. Aktywność Andrzeja Rozenka, Marka Dukaczewskiego, Andrzeja Milczanowskiego i wielu innych nie pozostają bez znaczenia, za co im bardzo dziękujemy.
Inne nasze działania, jak choćby próba zorganizowania środowiska, wrażliwych sił politycznych i organizacji społecznych oraz pomoc we właściwym doborze reprezentantów prawnych w postępowaniu przed sądami też spełniły swoje zadanie. Choć w dalszym ciągu starania te winny być kontynuowane – nie możemy poprzestać na tym co do tej pory zostało zrobione.
Liczymy na to, że utrzymacie z nami i między sobą kontakty w ramach ustalonych form i wykażecie się osobistą aktywnością na rzecz środowiska dotkniętego niegodziwą ustawą jak i polityczna przyszłością kraju.
Przepraszamy, że nie organizujemy spotkań w dotychczasowej formie , ale myślimy, że utraciły one swój dotychczasowy walor – przynajmniej na jakiś czas.
Zachęcamy do utrzymywania kontaktów w formach już ustalonych, przekazywania sobie wzajemnie istotnych dla nas informacji, wstępowania do emeryckich stowarzyszeń służb mundurowych, organizacji społecznych, politycznych, udziału w wyborach – również w roli mężów zaufania lub członków komisji wyborczych. Część z nas już to zrobiło i tym samym stali się naszymi reprezentantami w tych gremiach.
Będziemy dalej Was informować o pojawiających się inicjatywach lub możliwościach działania, zaglądajcie na strony internetowe stowarzyszeń służb mundurowych.
Przypuszczamy i bierzemy pod uwagę , że w przyszłości, oby niedalekiej, ponownie spotkamy się w jak najszerszym gronie.
Zbliża się czas wyborów samorządowych.Nie lekceważmy tego obywatelskiego aktu demokracji. Pójdźmy gremialnie do wyborów, mobilizujmy do uczestnictwa w nich rodziny, przyjaciół i znajomych. Wspierajmy wszystkich tych, dla których prawo jest wartością a nie sloganem, a sprawiedliwość oznacza praworządność.
Do zobaczenia. Życzymy dużo zdrowia, sił i wytrwałości
Lech Wojtyra, Piotr Bogusz, Krzysztof Borowski, Sławomir Kowalski, Jacek Zarębski, Anita Paszkiewicz Kęsik

Opinia Kuchcińskiego.


Do czytania


Suplement do infoteki nr 18. Bez komentarza.
INFOTEKA NR 18.
JEST RYZYKO JEST ZABAWA

Pisiory na komisji sejmowej uznali że obniżenie emerytur pozytywnie zweryfikowanym jest sprzeczne z konstytucją.
To opinia do stanowiska marszałka przed trybynalem. Oczywiście on nie musi jej uwzględnić.
Dla nas to + . Trudno na razie ocenić co pisiory knują. Może to tylko ruch przed wyborami wszak wielu mundurowych ich poparło w ostatnich wyborach.
ALE, nie ma litości! trzeba "dorżnąć watahę"!!! I sprawiedliwie osądzić ich za śmierć naszych 50 kolegów i tragedie wielu innych, musimy solidarnie walczyć o tych sprzed 90 roku!!!Nie możemy pozwolić by za parę lat znow nas opluwano i szykanowano!!
Jest ryzyko, jest zabawa

PRZECZYTAJCIE !!!

INFOTEKA NR 17.

JEST NADZIEJA


Drodzy Wyklęci!
Jest nadzieja. Od razu na wstępie proszę rozsyłajcie dalej i informujcie innych Wykletych o przedstawionej ponizej sytuacji.
Niestety na razie ta nadzieja NIE dotyczy wszystkich, ale jedynie tych, ktorzy faktycznie NIE wykonywali czynności operacyjnych, a byli jedynie zawieszeni na etatach SB.
Radomski adwokat, walczący w naszych sprawach podjął z sukcesem działania w naszej sprawie. Rzecz dotyczy powszechnie rozsylanych przez Sąd Okregowy w Warszawie informacji o zawieszeniu postepowania w związku ze skierowaniem do Trybunału Konstytucyjnego zapytania w sprawie ustawy represyjnej z 16 grudnia.
Dzięki uprzejmości jednej z naszych koleżanek przedstawiam w załączeniu scan decyzji sądu apelecyjnego uchylajacej to zawieszenie. Nie jest to odosobniony przypadek.
Nasz mecenas wygrał już kilka analogicznych spraw. Dodam jeszcze, ze zdaniem naszego mecenasa rowniez sprawy juz konkretnie dotyczące zwrotu emerytur są ewidentnie do wygrania!!!
Jest ryzyko, jest zabawaMiód na nasze serca.


Łódzki Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy
Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.


W dniu 26 czerwca 2018r. w Auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi odbył się Wojewódzki Zjazd Delegatów Łódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.
Na nową czteroletnią kadencję wybrano nowe władze składające się z następujących członków naszego Stowarzyszenia.

PREZYDIUM ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO

1. Zdzisław PEŁKA        Prezes
2. Lech WOJTYRA        V-ce Prezes
3. Leonard KLIMCZAK      V-ce Prezes
4. Stanislaw MIKOŁAJCZYK   V-ce Prezes
5. Maria BALSEWICZ       Skarbnik
6. Mirosława SŁOMIŃSKA    Sekretarz
7. Zdzisława TOMASZEWSKA-Matera Członek Zarządu
8. Piotr BOGUSZ         Członek Zarządu
9. Grzegorz TOMCZAK       Członek Zarządu

WOJEWÓDZKA KOMISJA REWIZYJNA

1. Marek DUBIAK        Przewodniczący
2. Andrzej KAFARSKI
3. Grażyna TOMASIK
4. Wiesław SZAFRAŃSKI
5. Eugeniusz Rosa

DELEGACI NA ZJAZD KRAJOWY

1. Zdzisław PEŁKA
2. Leonard KLIMCZAK
3. Stanisław MIKOŁAJCZYK
4. Lech WOJTYRA

Album FotoINFOTEKA NR 16.

APEL OBYWATELSKI


Szanowni Państwo,
Na stronie https://apel-obywatelski.pl/ został zamieszczony Apel Obywatelski ws. prób wykorzystania policji do celów partyjnych. Ja się pod nim podpisałem. Jeśli uważacie, że trzeba walczyć o apolityczność Policji to zachęcam do składania podpisów.
Z serdecznymi pozdrowieniami,
Adam Rapacki

Pismo SEiRP z 18-07-2018 o informację publiczną
Odpowiedź ZER MSWiA z 27 07 2018 roku na pytanie Pana Prezesa ZG SEIRP z dnia 18 lipca 2018 r. o udzielenie informacji publicznej
Policja polityczna. Operacja Rekonesans ?
- setki tajniaków śledziły manifestujących .


ARTYKUŁ

KWIATY DLA POLEGŁYCH.


Reportaż TV TOYA

APEL - PILNE


Szanowni Państwo,
w związku z niestosownym zachowaniem się policjantów podczas interwencji w dniu 21 lipca br. pod Sejmem, zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie apelu Prezydenta FSSM RP na stronach internetowych oraz forach społecznościowych poszczególnych organizacji.
Z poważaniem, B.Łukasiewicz.INFOTEKA NR 15.

INFOTEKA NR 14.

NIE - Nr 24,
Policjant nie musi jeść?
Staje się.............


ARTYKUŁ

INFOTEKA NR 13.

Roman Giertych do Kuchcińskiego.
Przewlekłość postępowania cywilnego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego.


ARTYKUŁ

Pomnik z całodobową ochroną.


ARTYKUŁ 1
ARTYKUŁ 2

Pismo H. Majewskiego do komisarz M.Thyssen.


ARTYKUŁ

Nowe pojęcie służba na rzecz totalitarnego państwa jest ściśle związane ze służbą
w organach bezpieczeństwa państwa PRL


ARTYKUŁ 1
ARTYKUŁ 2

Ludzie z doktoratami z PRL, służbą w prokuraturach PRL tworzą prawo,
które innych zabija. To nie jest sprawiedliwość.


ARTYKUŁ

Komisariat to relikt PRL-u. Za biurkiem "frustraci bez sprzętu".


ARTYKUŁ

Dlaczego należy zlikwidować IPN?


ARTYKUŁ 1
ARTYKUŁ 2

Dezubekizacja idzie do wojska?


ARTYKUŁ


Broszura jako nagroda.


ARTYKUŁ 1
ARTYKUŁ 2

Jak się samorządzić.
Koleżanki i Koledzy.
O kartkach do KE.
Wynosili najbardziej tajne dokumenty bezpieki.
Znalezione w internecie – Kilka komentarzy prywatnych w sprawie.
INFORMACJA PRAWNA.
Dotyczy waloryzacji w 2018 r. świadczeń emerytalno-rentowych osób represjonowanych.


ARTYKUŁ

Skarga do Komisji Europejskiej.
Poselska interpelacja.
Emerytalna ustawa dla wojska.
Ballada o córce i ojcu !!!
Agencja FRA zainteresowana kwestiami ustawy represyjnej!!!
CIEKAWOSTKI!!!
INFOTEKA NR 10.

SUKCES !!!


Witajcie Wyklęci!!

Przedstawiam Wam nasz mały sukcesik będący konsekwencją działań eurodeputowanych SLD Andrzeja Rozenka i oczywiście ekipy z Brukseli:-) - tu wrodzona skromność przeze mnie przemówiła.:-)) wybaczcie ....ale tak się cieszę:-)))) .
To jeszcze nie sukces ...ale biorąc pod uwagę ostatnie nieszczęścia, które nas spotykają wydaje się,
że jest z czego się cieszyć. ....!!!:-)
Marianne Thysen to ta Eurodeputowana, która w czasie naszego pobytu w Brukseli mocno nas wspierała....jest mocno za nami...i nie wydaję się aby uległa pisiorskiej propagandzie.

INFORMACJA.

WYGRAMY!!!
Kto może niech wzniesie kielichy, a kto nie może niech ziółka zdrowo łyknie :-)
Na POHYBEL PISIORSKIEMU OKUPANTOWI!!!

Wasz Koordynator

TRZEBA DZIAŁAĆ! INNEJ DROGI NIE MA!
Do przeczytania - warto


ARTYKUŁ

Tekst dla "zaangażowanych inaczej" w naszą sprawę.


Pokazuje on w prostych, a czasami prostackich słowach zaangażowanie niektórych, okradzionych naszych kolegów i koleżanek.
Najlepiej jest się nie męczyć, nie wychodzić z domu, nie pokazywać swojej krzywdy, tylko i wyłącznie czekać, czekać aż inni złapią złodzieja i odbiorą mu to co ukradł, a potem przyniosą wszystkim czekajacym do domu na tacy.

"Jest 50 tysięcy represjonowanych, a pod Sejmem było może 500 osób. W tym "niezainteresowani" i kobiety.
Czyli 1 % pokrzywdzonych.
Nikt mi nie powie, że 99% to zniedołężniali dziadkowie, noszący torebki na mocz, przyjmujący co godzinę insulinę lub podobne specyfiki, poruszający się na wózkach bądź inaczej niepełnosprawni.
Nie, zdecydowana większość z nich to ludzie, którym co miesiąc do kieszeni sięga złodziej, ale oni myślą, że ten złodziej tylko głaszcze ich po jajach.
I - jak widać - pieszczoty te odbierają ochotę do stawiania oporu.
A potem narzekają, że nie było mediów, że społeczeństwo nie wie i trzeba je "uświadamiać" i podobne mądrości, które akurat w ich wykonaniu brzmią niewiarygodnie i groteskowo.
Tylko czekać, aż Rozenek pier...... tym wszystkim. Bo po co tracić czas i siły i próbować zmienić coś, co 99% okradzionych akceptuje i którym taka sytuacja pasuje.
Tu dorobię, tam zaoszczędzę i jakoś to będzie.
A może w międzyczasie Federacja coś zrobi, podsunie jakiś "wzór"?
Po co więc jeździć na jakieś manifestacje?
One i tak nic nie dadzą.
Ważniejsze od nich są dyżur na portierni, bawienie wnuków czy wędkarstwo podlodowe. Tak trzymać. "

INFOTEKA NR 9.

Imienna lista posłów.
Warto zapamiętać tych osłów, którzy nas wystawili do wiatru.


LISTA.

Pytanie Sądu Okręgowego w Warszawie już w Trybunale Konstytucyjnym.
Opinia Ziobry do ustawy.
Biała księga Morawieckiego z wytykami.
APEL DO LENIWCÓW .


Moi Kochani Wyklęci !!!
Powiem grzecznie RUSZCIE DUPY !!! Jak wiecie w dniu 22 marca bieżącego roku odbędzie się pod Sejmem manifestacja naszego środowiska w związku z 1 czytaniem projektu naszej ustawy pod którym tak dzielnie zbieraliśmy jeszcze 2 miesiące temu podpisy.
Jak wiecie nie wszyscy wierzyli, że nam się uda, a już w to że będzie to prawie 250 tys. to tylko najwięksi optymiści obstawiali. Udało się Huraaaaaa!
Ponadto podjęliśmy wiele innych działań zmierzających do przekonania polityków różnych opcji politycznych by nas wspierali.
Ci którzy byli na ostatnim spotkaniu z kierownictwem Nowoczesnej słyszeli zapewnienia przewodniczącej Lubnauer o wspieraniu nas. Dzięki SLD wyjechaliśmy na publiczne wysłuchanie do Brukseli. Nasz wyjazd zakończył się sukcesem większym niż planowaliśmy.
Po raz pierwszy nasza sprawa pojawiła się na sesji plenarnej Europarlamentu.
Cała Europa dowiedziała się o łamaniu praw człowieka, przez pisowskiego okupanta (bo jak powiedział, jeden z polityków tylko okupant może w tak bezprecedensowy sposób łamać konstytucję i prawa człowieka).
Dzięki tej wizycie eurodeputowani z SLD skierowali oficjalne pismo do Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera o włączenie ustawy eutanazyjnej do oficjalnych rozmów Komisji z pisowskim nierządem w ramach rozmów na temat naruszeń zasad demokratycznego państwa prawa.
ALE TO NIE KONIEC NASZEJ WALKI
PAMIĘTAJCIE dopóki walczymy nie PRZEGRALIŚMY!!!
ALE MUSIMY TO ROBIĆ RAZEM!
Nie mam siły, już słuchać Waszych wymówek. Mówi się, że na starość człowiek dziecinnieje.
Ale wy już przesadzacie. Paluszek i główka to ...."ubecka" wymówka.
Wszyscy nagle mają oczekiwane wizyty lekarskie, dostali kataru albo sraczki, szczepią psy koty lub inne zwierzęta domowe, opiekują się rodzicami, wnukami, sąsiadami, kochankami itd.
Przecież nie jest tych naszych spotkań tak wiele.
NIE MA WAŻNIEJSZEJ RZECZY DLA EMERYTA WYKLĘTEGO NIŻ WALKA O GODNOŚĆ I NASZE EMERYTURY!!!
Chcecie być na garnuszku tych dzieci, sąsiadów kochanków:-) itd. do końca życia?
Umawiajcie się, składajcie, organizujcie się wspierajcie namawiajcie kolegów i przybywajcie 22 marca pod Sejm. Manifa zaczyna się o 17:00. Zabierzcie ze sobą wuwuzele, gwizdki trąbki i inne bębenki!!!
Niech pisiory się dowiedzą, że nas NIE DA SIĘ ZŁAMAĆ.
Tego meila powinno otrzymać około 150 osób i liczę że jutro a najpóźniej w niedzielę do południa otrzymam tyle zgłoszeń na wyjazd do Warszawy.
-- Pozdrawiam Sławomir Kowalski

WAŻNA INFORMACJA.


Proszę Koleżeństwa,
w załączeniu przesyłam list Prezydenta FSSM oraz dwa wystąpienia.
Jedno do posłów opozycji drugie do pozostałych.
Proszę obyście ustalili biura poselskie i zanieśli do nich stosowne wystąpienia.
Podpisy pod nimi składacie Wy potencjalni ich wyborcy.
Akcja związana jest z procedowaniem naszej ustawy z 22 marca.
Myślę, że nie muszę mówić jak ważne jest szybkie zrealizowanie tego zadania. wysyłam maila do wybranych koordynatorów aby nie powodować chaosu.
Wy dokonacie dalszej dystrybucji wystąpień. Jednocześnie zapraszam wszystkich pod Sejm godz 17.
Powodzenia.
Pozdrawiam Irena Kłucińska.
INFOTEKA NR 8.

WYSŁUCHANIE W EUROPARLAMENCIE.


„Jestem tu przeciwko łamaniu konstytucji, praw człowieka i honoru oficera polskiego”- Henryk Majewski były Minister Spraw Wewnętrznych.

Takie właśnie słowa padły podczas wysłuchania zorganizowanego przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP przy pomocy europosłów SLD skupionych we frakcji ELP w Parlamencie Europejskim w dniu 28 lutego 2018 r .

Tyle tytułem wprowadzenia. Jak wiecie w dniu 28 lutego 2018 r. w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli odbyło się publiczne wysłuchanie którego celem było przybliżenie europosłom z krajów Unii Europejskiej kolejnego przykładu nieprzestrzegania zasad praworządności w Polsce jakim jest ustawa represyjna.

Prowadzący spotkanie Zdzisław Czarnecki – prezydent FFSSM RP po krótkim wprowadzeniu poprosił o przedstawienie prezentacji zawierającej zwięzłą historię działań podejmowanych po 1990 r. przez kolejne rządy w stosunku do emerytów i rencistów mundurowych, ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego haniebnego aktu prawnego jakim była ustawa z dnia 16 grudnia 2018 r. Po prezentacji głos w sprawie ze strony polskiej zabrali :
- Henryk Majewski – były Minister Spraw Wewnętrznych w III RP i działacz opozycji w latach osiemdziesiątych,
– Tomasz Oklejak przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich,
– Rafał Jankowski Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów .

Po ich wystąpieniach stanowiących w pewnym zakresie uzupełnienie prezentacji swoje stanowiska przedstawili europoslowie uczestniczący w naszym wysłuchaniu.
Ogółem udział wzięło 16 przedstawicieli Parlamentu Europejskiego co jak nam powiedziano jest znaczącą liczbą jak na tego typu spotkania.
Dało się odnieść wrażenie, że z grubsza europoslowie znają zagadnienie, ale jak sami stwierdzili podczas wysłuchania mieli możliwość wejścia w szczegóły.
Potwierdziło to ich przeświadczenie, że niestety nasz kraj nie przestrzega wielu podstawowych wartości kluczowych dla bycia członkiem europejskiej rodziny.
Padło nawet stwierdzenie, że Polska staje się poważnym problemem dla funkcjonowania Unii Europejskiej.
Poruszono nasz problem także z zupełnie innej strony a mianowicie przestrzegania zasad polityki społecznej w zakresie trwałości i nienaruszalności świadczenia jakim jest emerytura.
Jeden z uczestników wysłuchania – przedstawiciel Niemiec – obecnie pracownik instytucji unijnych, a w przeszłości wieloletni euro poseł podsunął nam pomysł aby tu, w Brukseli, najlepiej przed ambasadami Polski ( tej unijnej i zwykłej) co jakiś czas organizować pikiety które nie pozwolą polskiemu rządowi zapomnieć o sprawie, a jednocześnie będą dalej ją nagłaśniać.

Trzecia część wysłuchania to wystąpienia naszych koleżanek i kolegów dotkniętych ustawą jak i osób nią nie objętych ,w tym Andrzeja Rozeneka - byłego posła, obecnie pełnomocnika obywatelskiego komitetu inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do cofnięcia ustawy represyjnej.
„Zemsta, odwet, pogarda dla obywateli, populizm i arogancja władzy – takie jest uzasadnienie dla tej ustawy.
Dlatego chciałbym zaapelować do społeczności międzynarodowej – zróbcie coś, żeby już nikt nie musiał umrzeć! „To jego słowa wypowiedziane na zakończenie wysłuchania.
W tym miejscu pragnę podziękować pomysłodawcom i organizatorom naszego spotkania za ogrom pracy jaki wnieśli w jego przeprowadzenie.
Na pewno nigdy Wam tego nie zapomnimy.
Waldemar Sopek – uczestnik wysłuchania.

Całość wysłuchania można obejrzeć na YOU TUBE: RELACJA FILMOWA.

Projekt ustawy o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy.

PROJEKT.

Łaskawcy,PiłaciPOLSKA BEZ SOJUSZNIKÓW.

TEKST .

O „ustawie dezubekizacyjnej” w Brukseli.

TEKST .

Łzy w oczach byłego szefa MSW.
W Brukseli mówił o funkcjonariuszach pozbawionych emerytur.

TEKST .

Granatami w „wyklętych”, czyli jak mój dziadek geodetów Komisji Parcelacyjnej i własnych rodziców od śmierci z rąk zbrojnego podziemia wybawił.

TEKST .

Księga Hańby.Dlaczego ....

TEKST .

Czy dożyją do rozstrzygnięcia odwołań?.

Informacja .

Biuro Obsługi Interesantów SO w Warszawie.

Informacja .

RPO w sprawie ustawy represyjnej .

Informacja .

INFOTEKA NR 7.

Pełne teksty niektórych artykułów.

Protestujmy i chodźmy na manifestacje, będzie brzydko.
Tylko frajerzy mogą myśleć, że bunt przeciw władzy jest ładny.
"Ubek", "esbek", "esbecja" to nie są w dzisiejszej Polsce słowa neutralne. .
INFOTEKA NR 6.

INFOTEKA NR 5.

Pełne teksty niektórych artykułów.

"Dalej w takim kraju nie chcę żyć".
"Dezubekizacja kombatantów, AK-owców, sportowców".
Igor Tuleya - nie mam planu B.
Zieliński urządza w Białymstoku Nowenny Niepodległości dla policjantów.
Sąd ostro o dezubekizacji:"Podważa zaufanie do państwa".
Gigantyczne podwyżki w IPN i dla urzędników od wody! A dla lekarzy nie ma!.
Warszawski sąd uderza w ustawę dezubekizacyjną. "Ma charakter represyjny i dyskryminacyjny".

ODPOWIEDZ SĄDU OKRĘGOWEGO na pismo FSSM.
Komentarze do dzisiejszego programu w Polsat-Interwencja.
Uzasadnienie do sygn. akt XIII 1 U 326/18.


W załączeniu tekst postanowienia SO w Warszawie z pełnym uzasadnieniem oraz kilka komentarzy w tej sprawie zamieszczonych na IFP:

„…Czytając postanowienie SO skierowane do TK trudno się oprzeć wrażeniu, że SO jest podobnego zdania jak My. Jeśli TK wyda orzeczenie o zgodności "ustawy" z konstytucją to należy uznać, że prawo w Polsce jest fikcją a autorzy takiego orzeczenia tracą swoją godność sędziowską a tym samym prawo do takiej emerytury. To będzie interesujące orzekanie. Mam świadomość, że są "między młotem a kowadłem", lecz ten zawód w szczególności nakazuje być przyzwoitym i kierować się prawem a nie pisem…”

„…Mówiąc krótko - Sąd Okręgowy w Warszawie zmasakrował ustawę dezubekizacyjną i jej "tfurcuf"…”

„…W kontekście uzasadnienia do Postanowienia o skierowaniu pytania prawnego do TK nie można mieć absolutnie żadnych pretensji do sędziego Młyńskiego czy pozostałej dwójki. Pytanie jest mocne merytorycznie i nie zostało zadane na podstawie pierwszego z brzegu odwołania Kowalskiego napisanego "na kolanie" ale profesjonalnego dokumentu autorstwa kancelarii prawnej /być może najmocniejszego w stercie innych/. Argumenty za niekonstytucyjnością ustawy zostały prawdopodobnie przeniesione z odwołania a cytując je sąd nigdzie nie napisał, że ich nie podziela czy ma trochę inne zdanie. Zdaję sobie sprawę, że w Polsce dzieją się teraz cuda ale jeśli Trybunał pokusi się o przyklepanie tej ustawy to wysadzi się w powietrze. Bardziej stawiam na to, że będą odwlekać rozpoznanie pytania…”

„…A czy aby nam nie chodziło o to, by to SO przyjął na siebie rolę TK w sprawie odwołań? Nie wiem jakie mieli w/w sędziowie intencje, ale prawdopodobnie wydłuży to czas rozpatrywania spraw. Może o to chodziło tak naprawdę?...”

„…Sędziowie SO w Warszawie faktycznie poparli wszystkie zarzuty, jakie wysuwaliśmy w swoich odwołaniach. Trudno w tej chwili oceniać ich intencje, ale zjechali ustawę dokładnie. Trybunał musi zając jakieś stanowisko, być może nawet korzystne dla naszego środowiska. Uznanie, że ustawa jest zgodna z Konstytucją, będzie wiekiem do trumny dla Trybunału, przede wszystkim na arenie międzynarodowej. Jakoś same wpadki zalicza władza, zmiana naszej ustawy, potem ustawy o IPN… Mogą grać na przeczekanie, odwlekać wyrok w czasie, ale procedury sądowe każdego z nas- w sądach najpierw pierwszej instancji (ok. jednego roku), potem w sadzie apelacyjnym (też nie krócej) a na koniec założenie na nasz koszt przez ZER kasacji przed SN – też trwałoby ze dwa, trzy lata. Istnieje uzasadnione niebezpieczeństwo, że za dwa lata Sąd Najwyższy będzie już w rękach PIS-u. Głowy do góry, będzie dobrze! Ominięcie całej tej ścieżki sądowej jest dla nas korzystne…”

„…Skierowanie sprawy do TK przez Sąd, jest lepszą sytuacją niż gdyby to samo uczynił pełnomocnik poszkodowanego ustawą, grupa posłów, czy RPO lub inni uprawnieni. Podzielam tu głos Kris_1928 i jemu podobne - wyważone. Gwoli ścisłości - nie mamy tu do czynienia ze skargą do TK, lecz z zadaniem pytań przez Sąd innemu Sądowi - konstytucyjnemu. TK wypowie się tylko w zakresie zadanych pytań, gdyż jest związany tymi granicami. Zgodnie z ustawą obowiązany jest rozpatrywać sprawy wg kolejności wpływu do TK. TK jest też związany wyrokami TK zapadłymi wcześniej gdyż są one ostateczne. Jeśli zachowa się zgodnie z art. 190 Konstytucji, ze względu na pierwotny wielokrotnie cytowany na forum wyrok TK, sprawa emerytur b. funkcjonariuszy i obecnych funkcjonariuszy (jeśli odejdą na emeryturę wpadną w te ustawę), pozytywnie zweryfikowanych w 1990r. zakończy się dla nich korzystnie. W przypadku pozostałych b. funkcjonariuszy, też prognoza ich sytuacji nie jest zła, gdyż w szczególności, abstrahując od ex lege uznania ich za przestępców, trudno uznać za zgodne z Konstytucja RP powtórne po 2009r., zbiorową odpowiedzialnością ukaranie ich za to samo. TK może uchylić się od orzekania, w zakresie tych przepisów ustawy dezubekizacyjnej, które przed wyrokowaniem zostaną uchylone, zmienione przez Ustawodawcę np. w zakresie przywrócenia praw słusznie nabytych b. funkcjonariuszom pozytywnie w 1990r. zweryfikowanym. Jedną z podstawowych kwestii jest w mojej ocenie obalenie ustawowej tezy, jakoby Polska po 1956r. do 1990r. była państwem totalitarnym. Jeśli tak, to jakiemu państwu służyli ówcześni sędziowie, prokuratorzy, wojskowi, milicjanci, posłowie na sejm PRL, senatorowie (np. I kadencji, którzy w 1989r. składali przysięgę na Konstytucje PRL), itd., itd. Reasumując, w mojej ocenie Sąd Okręgowy podjął słuszną decyzję i rzetelnie sformułował pytania do TK, dobrze uzasadnił je merytorycznie. Nie są to co prawda wszystkie pytania jakie można było w kontekście tej ustawy zadać, ale wystarczające. W zakresie pytań nie zadanych TK, Sądy mogą korzystając z istniejącego orzecznictwa TK, SN samodzielnie stosować prawo, w tym przede wszystkim Konstytucję - wprost…”

„…co dało takie postawienie sprawy przez SO? abo będzie trzeba poczekać na rozpatrzenie ładnych parę lat. Przecież TK jest już instytucja polityczną a nie strażnikiem konstytucji. Wszystkie sprawy z automatu do czasu rozpatrzenia przez TK zostają zawieszone. No i tak z pięć lat minimum oczekiwania na werdykt przy obecnym układzie rządzących. Jak nie wiadomo po co było to zamieszanie przy TK, to myślę, że złudzenia się rozwiały.
A ci co dożyją, jeszcze czeka batalia o zwrot należności potrąconych na podstawie ustawy niezgodnej z Konstytucją - o ile taka niezgodność będzie stwierdzona.
Podejrzewam, że najmądrzejsi niuansów tłumaczenia wyższości sprawiedliwości dziejowej nad prawami nabytymi nie będą mogli zrozumieć. Ale zobaczymy...”

„…Może tak być, jak napisał Masztalerz, ale nie musi. Sąd wnioskujący, zwracając się do TK, stworzył TK możliwość orzeczenia wyrokiem w granicach objętych zapytaniem. W tym celu przecież zwrócił się do TK. Ponieważ sprawy sądowe w myśl. art. 45 ust. 1 Konstytucji RP nie mogą być rozpatrywane wiecznie, lecz bez zbędnej zwłoki - jeśli TK będzie zwlekał z orzeczeniem lub w inny sposób je odwlekał, uchylał się, Sąd który zapytanie skierował, może je wycofać i samodzielnie orzekać m.in. o zgodności z Konstytucją RP. Może wycofać zapytanie - sam z siebie, kiedy uzna, że dalsze oczekiwanie godzi w ww. przepis konstytucyjny, prowadzi do przewlekania postępowania, godzi w prawa powoda. Może to też zrobić na racjonalnie argumentowany wniosek strony powodowej. W tych sprawach, gdzie jest prawidłowo zarysowane roszczenie o odsetki, odwlekanie wyrokowania - jeśli Sąd przyzna racje stronie powodowej ma znaczenie prawne i finansowe. Sąd Okręgowy zadając TK pytanie prawne, skorzystał z Konstytucji RP. Miał do tego prawo. Nie można mieć pretensji do nikogo, kto korzysta ze swoich praw…”Trybunał Konstytucyjny przyblokuje sprawy byłych " esbeków ".


Treść.

Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie represyjnej ustawy.


Treść wystąpienia .

Info. Prezydenta FSSM RP - WAŻNE POTWIERDZENIE !!!

USTAWA REPRESYJNA W TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM !.


Niestety, takiego scenariusza się spodziewaliśmy.
Oczywiście sędzia zawsze ma prawo skierować wątpliwe prawnie przepisy do Trybunału Konstytucyjnego ale przyznajemy, że po cichu liczyliśmy na to, że sędziowie Sądu Okręgowego w Warszawie, wyznaczeni do orzekania w sprawach odwołań byłych funkcjonariuszy i policjantów od decyzji ZER MSWiA obniżających im emerytury i renty na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. zdobędą się na odwagę i sami będą orzekać bezpośrednio na podstawie Konstytucji RP.
No cóż, łatwiej "umyć ręce" jak Piłat i zepchnąć odpowiedzialność na Trybunał Konstytucyjny, niż narażać się politycznym przełożonym.
W końcu nie po to PiS podporządkowało sobie wymiar sprawiedliwości, by jacyś sędziowie mogli popisywać się swoją niezależnością.
Oczywiście do czasu rozstrzygnięcia sprawy w Trybunale Konstytucyjnym, prawdopodobnie wszystkie postępowania przed Sądem zostaną zawieszone, ponieważ chyba wszystkie odwołania od decyzji ZER zarzucały ustawie represyjnej niekonstytucyjność.
Co oznacza, że nasza krajowa droga sądowa zakończy się nieprędko.Zawieszenie fakultatywne .


Zespół prawny FSSM zna te rozważania na temat pytań prawnych do TK.
Dla nas ma to ograniczone odniesienie.
Po prostu sąd może (choć nie musi), jeżeli uzna to za stosowne i konieczne, wystąpić do TK z takim pytaniem prawnym.
W załączeniu poniżej tekst źródłowy.
Zespół już pracuje jak się zachować mamy w nowej, jeszcze bardziej skomplikowanej i niekorzystnej sytuacji.
To już "polowanie z nagonką". Odcinane są kolejne drogi z których moglibyśmy skorzystać no i wydłuża się droga do ostatecznego rozstrzygnięcia przed sądami w Polsce.
Pozdr. andrzej gasikINFOTEKA NR 3.

INFOTEKA NR 4.

List do prezesa.
Znalezione w archiwum sejmowym z roku 2009 !!!
Tak, rok 2009. Poczytajcie i posmakujcie.Konferencja Klubu Parlamentarnego PIS Sala Kolumnowa Sejmu RP, 25 kwietnia 2009 r.
Wednesday, 29 April 2009 22:13 Legislacja
JAROSŁAW ZIELIŃSKI
Wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji w rządzie Premiera Jarosława Kaczyńskiego:
(Ze względu na obfitość tekstu "nierelewantnego" prezentuję jedynie adekwatne i dobitne fragmenty.)

- „Decyzje rządu Donalda Tuska wobec służb mundurowych godzą w bezpieczeństwo państwa i obywateli.

- Bezpieczeństwo państwa i obywateli uzależnione jest w znacznym stopniu od kondycji i sprawności formacji mundurowych. W okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości przestrzeganie prawa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwo państwa i obywateli były jednym z rzeczywistych, a nie tylko deklarowanych, priorytetów władzy państwowej.

- Premier Tusk i minister Schetyna chcą odebrać formacjom mundurowym, jako kolejnej już grupie społecznej, uprawnienia emerytalne, które stanowiły dotychczas jedną z motywacji do podejmowania trudnej, a często niebezpiecznej służby. Minister odpowiedzialny za bezpieczeństwo, podważający podstawy swojego resortu, dezorganizujący pracę służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli, minister, który odbiera nabyte prawa, nie gwarantując nic w zamian, godzi w bezpieczeństwo Polaków.

- Na początku 2008 roku ten sam minister Grzegorz Schetyna nie potrafił nawet racjonalnie i sprawiedliwie podzielić pieniędzy, które pozostawił rząd Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętamy protesty policjantów z tego okresu i przesyłane ministrowi widelce.

- 31 stycznia 2009 roku podczas Kongresu Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie mówiłem, że nie ma i nie będzie zgody Prawa i Sprawiedliwości, by oszczędzać na bezpieczeństwie, nawet w warunkach kryzysu, ponieważ koszty takich decyzji będą większe niż środki, które zostaną zaoszczędzone. Dzisiaj chcę to bardzo wyraźnie podkreślić raz jeszcze. Policjanci, strażacy, funkcjonariusze Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, zawodowi żołnierze Wojska Polskiego muszą mieć gwarancję, że :
- państwo, któremu służą, dotrzymuje zawartych z nimi umów, wypełnia gwarancje i obietnice deklarowane przy wstępowaniu do służby oraz zapewnia stabilne warunki tej trudnej pracy i należne świadczenia emerytalne po jej wypełnieniu. Wszelkie zmiany tych zasad mogą być dokonywane tylko w drodze umowy społecznej i muszą się wiązać z wyraźną podwyżką wynagrodzeń.”

Sędziowska interpretacja prawa dla dla kariery .Minister Andrzej Milczanowski do opinii międzynarodowej.

Tekst Ministra Andrzeja Milczanowskiego umieszczony 26 listopada 2017 roku na amerykańskim opiniotwórczym portalu politycznym The Globalist pod adresem: https://www.theglobalist.com/poland-law-and-justice-party-pensions/.
To kolejne wystąpienie Pana Ministra w naszej obronie, tym razem na arenie międzynarodowej.
Poniżej zamieszczamy jego tłumaczenie:

Tekst.

Co dalej, lewico?

Poniżej tekst autorstwa Roberta Kwiatkowskiego (Rada Dialogu i Porozumienia Lewicy) wydrukowany w poniedziałkowej Rzeczpospolitej.

Tekst.

... No to ładnych rzeczy dowiadujemy się o naszej "kochanej" władzy...

Dzisiaj policjanci mogli poczuć się, jakby dostali w twarz.

Pismo Prezesa ZG SEiRP - Antoniego Dudy - podziękowania za podpisy.

Szanowni Państwo!
W załączeniu przesyłam pismo Prezesa ZG SEiRP - Antoniego Dudy, z podziękowaniami za podpisy poparcia dla Inicjatywy Ustawodawczej, zebrane przez członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia.
Z poważaniem!
Jan Gaładyk Biuro ZG SEiRPINFOTEKA nr 1 i nr 2.

Szanowni Państwo!
Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu wielu naszych członków, zachęceni dodatkowo bardzo pozytywnym przykładem, wdrożonym z dobrym skutkiem przez kolegów w Olsztynie, postanowiliśmy zbierać, publikować i przekazywać Państwu najnowsze informacje medialne dotyczące głównie problematyki emerytalno-rentowej, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich dostępnych newsów dotyczących ustawy represyjnej.
Liczymy, że przekazywane informacje będą przydatne w bieżącej działalności, a w szczególności interesujące dla naszych członków i pomocne w procesach o odzyskanie rent i emerytur.
Pakiety zawierające bieżące zbiory informacji nazwaliśmy mianem „Infoteka”.
Informacje źródłowe o zawartości kolejnych pakietów będziemy publikować w nowej zakładce na naszej stronie internetowej, a pełną treść będziemy przekazywać drogą elektroniczną.
W pierwszym numerze „Infoteki” zebraliśmy opublikowane w II półroczu 2017 roku, interpelacje poselskie z odpowiedziami MSWiA. Wszystkie interpelacje dotyczą różnych aspektów ustawy represyjnej.
Drugi numer zawiera w większości zbiór bieżących artykułów prasowych i innych informacji medialnych odnoszących się do tej ustawy.
Z najlepszymi życzeniami!
Antoni Duda Prezes ZG SEiRP

INFOTEKA NR 1.

INFOTEKA NR 2.

Ponowny apel o zgłaszanie terminów rozpraw.

W związku z informacjami o wyznaczaniu terminów rozpraw uprzejmie proszę o zgłaszanie tych faktów do zespołu prawnego FSSM (adres: zespol.prawny@fssm.pl) i do Biura ZG SEiRP (adres: sekretariat@seirp.pl).
W załączeniu apel Prezydenta FSSM w tej sprawie. Treść Apelu.
Jan Gaładyk Biuro ZG

Manifestacja w Warszawie 11.01.2018 rok.

Drodzy Represjonowani,
Przesyłam Wam link z filmem z manifestacji w Warszawie.
Jest to prawie godzina oglądania ale warto obejrzeć i wysłuchać przemówień.
Być może następnym razem będzie nas zdecydowanie więcej. Tylko w jedności siła. Inaczej jesteśmy straceni.
Kolejne manifestacje będą pod sądami, w czasie pierwszych rozpraw. FSSM przygotowuje kolejne działania, o których też będę informował.
Link do filmu.

Pozdrawiam Sławomir Kowalski

Ze stron internetowych FSSM RP.Co dalej z naszą inicjatywą.

Tryb prac nad obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy ……. Pełnomocnik komitetu wnosi do Marszałka Sejmu projekt ustawy z załączonym wykazem podpisów obywateli popierających projekt. Projekt ustawy wraz z załączonym wykazem podpisów obywateli popierających projekt nie może zostać wniesiony później niż 3 miesiące od daty postanowienia Marszałka Sejmu o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu. Planujemy wniesienie projektu naszej ustawy 10 stycznia 2018 r.
Jeżeli projekt ustawy został wniesiony zgodnie z postanowieniami ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, tj nie uległ zmianie projekt ustawy od dnia przyjęcia zawiadomienia przez Marszałka Sejmu do dnia wniesienia, wraz z co najmniej 100000 podpisów, Marszałek kieruje projekt ustawy do pierwszego czytania w Sejmie i zawiadamia o tym pełnomocnika komitetu.

Jeżeli nastąpi kataklizm.
W wypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości złożenia wymaganej liczby podpisów obywateli w sposób, Marszałek Sejmu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wniesienia projektu, zwraca się do Państwowej Komisji Wyborczej o stwierdzenie, czy jest złożona wymagana liczba podpisów.
Państwowa Komisja Wyborcza dokonuje czynności sprawdzających w terminie 21 dni. W postępowaniu przed Państwową Komisją Wyborczą jako obserwator może uczestniczyć pełnomocnik komitetu.
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania, prawidłowo złożona liczba podpisów popierających projekt okaże się mniejsza niż ustawowo wymagana, Marszałek Sejmu odmawia nadania biegu projektowi ustawy.
Postanowienie Marszałka Sejmu w tej sprawie wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi komitetu.
Postanowienie może być przez pełnomocnika komitetu zaskarżone do Sądu Najwyższego.

W przypadku gdy nie ma uchybień w stosunku do przepisów ustawy.
Pierwsze czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu przeprowadza się w terminie 3 miesięcy od daty wniesienia projektu ustawy do Marszałka Sejmu lub postanowienia Sądu Najwyższego stwierdzającego prawidłowo złożoną liczbę podpisów popierających projekt ustawy.
W pracach nad projektem ustawy komitet reprezentuje pełnomocnik lub osoba uprawniona do jego zastępstwa.
Pełnomocnik jest uprawniony do udziału w pracach Sejmu i Senatu w trybie i na zasadach określonych odpowiednio w regulaminach Sejmu i Senatu.
W trakcie pierwszego czytania Sejm może przegłosować odrzucenie ustawy lub przegłosować skierowanie projektu do prac w komisji.
W wypadku gdy Projekt ustawy, w stosunku do którego postępowanie ustawodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji Sejmu, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Sejm następnej kadencji bez potrzeby ponownego wniesienia projektu ustawy.
W takim wypadku Marszałek Sejmu zarządza ponowne drukowanie projektu ustawy oraz jego doręczenie posłom.
Pierwsze czytanie odbywa się nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty pierwszego posiedzenia Sejmu.

Komitet ulega rozwiązaniu po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia postępowania ustawodawczego, postanowienia Marszałka Sejmu o odmowie nadania biegu projektowi ustawy lub postanowienia Sądu Najwyższego oddalającego zaskarżone postanowienie o odmowie nadania biegu projektowi ustawy.

Pompowanie szpiega,"bohater"Kukliński.

Link do artykułu.

Skutki ustawy dezubekizacyjnej: ponad 5 tys. odwołań do sądu, 1,5 tys. skarg do RPO. "To krzywdząca odpowiedzialność zbiorowa".

Link do artykułu.

16 grudnia przesłanie do PIS.

Szanownie Koleżanki i Koledzy
Zbliża się rocznica uchwalenia w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach "ustawy represyjnej", która doprowadziła do śmierci (samobójstwa, udary i zawały) już 26 osób.
Sprawcami tych śmierci oraz innych nieszczęść, które spadły na nasze środowisko są Prezydent PR oraz parlamentarzyści, którzy głosowali za tą ustawą.
Nadchodzące Święta Naszego środowiska będą z tego powodu smutne.

Zwracam się z prośba do Was wszystkich, aby o tym nieszczęściu przypomnieć Sprawcom.
Wykorzystajcie do tego przygotowane w Federacji klepsydry zmarłych naszych Koleżanek i Kolegów.
Federacja prześle je na adresy e-maile parlamentarzystów PIS oraz kancelarię prezydenta.
Wskazane jest, aby 16 grudnia sprawcom śmierci naszych Koleżanek i Kolegów przekazać bezpośrednio załączone klepsydry.

Prezydent
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych
Zdzisław CzarneckiDemokratyczny protest przed Sejmem RP.

16 grudnia 2016 roku rozpoczął się demokratyczny protest przed Sejmem RP związany z próbą ograniczenia wolności mediów.

W czasie kolejnych dni protesty narastały i były wyrazem niezgody społeczeństwa na zmiany wprowadzane przez Prawo i Sprawiedliwość.
Mija rok od tamtych wydarzeń. Warto więc przypomnieć wydarzenia sprzed Sejmu, przywrócić nadzieję, że Polska może być jeszcze normalnym krajem.
Każdego roku, 16 grudnia, do czasu kiedy w Polsce będzie rządził PiS, będziemy się spotykać przed Sejmem, aby przypominać to, co wydarzyło się wówczas.

16 grudnia 2017 roku od godziny 17:00 do 18:00 będziemy przed Sejmem protestować w milczeniu.
Przynieś ze sobą flagę Polski lub/i UE. Zrób transparent. Nie bądź bierny. Jeśli chcesz pokazać emblemat lub flagę partii, organizacji, do której należysz - weź go ze sobą.

Jeśli masz zdjęcia z tamtego okresu, wyślij je na mail 16grudnia2016@gmail.com lub zamieść w komentarzu. Postaramy się w czasie naszego protestu przypomnieć nastrój i emocje wówczas nam towarzyszące.

Trochę wieści z frontu walki.

Choć są one opatrzone datą obecną, ale przedstawiana sytuacja na pewno się zmienia każdego dnia w sposób zdecydowany.

Po dezubekizacji gigantyczne zatory w Sądzie Okręgowym w Warszawie
WSA raz przyjmuje raz odrzuca skargi w sprawie emerytur b. funkcjonariuszy
Wystąpienie Pana Ministra Andrzeja Milczanowskiego.


Link do relacji.

Zwolnienie z opłat abonamentowych RTV


Szanowni Państwo!
Serdecznie witam!
W nawiązaniu do rozmów na posiedzeniu ZG SEiRP w Gołaszewie, informacji przekazanej przez koleżanki i kolegów z Buska Zdroju, w załączeniu przesyłam do rozpropagowania dokumenty dotyczące możliwości zwolnienia z opłat abonamentowych RTV.
Procedura uzyskania zwolnienia jest łatwa i prosta.
Trzeba na najbliższej placówce pocztowej Poczty Polskiej SA, legitymując się dowodem osobistym, złożyć oświadczenie i kopię decyzji emerytalnej.
To ważne, szczególnie dla koleżanek i kolegów którzy ukończyli 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS, czyli aktualnie kwoty 2023,60 złotych brutto.
Wysokość tej kwoty wynika z ostatniego komunikatu Prezesa GUS z 9 lutego 2017 roku.
Wszystkie emerytury i renty równe i niższe od kwoty 2023,60 złotych brutto kwalifikują do zwolnienia z opłat abonamentowych.
Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne muszą być zarejestrowane na osobę uprawnioną do zwolnienia, a zwolnienie to przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności w placówce pocztowej Poczty Polskiej SA.
Kolejny komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 roku będzie opublikowany najprawdopodobniej 9 lutego 2018 roku, a zatem z dniem 1 marca 2018 kolejne osoby będą mogły skorzystać ze zwolnienia od opłat abonamentowych.

Z pozdrowieniami!
Prezes ZG SEiRP Antoni Duda

Zwolnienia od opłat abonamentowych
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r.
USTAWA z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych

INTERPELACJE POSŁÓW .NOWOCZESNEJ


Posłowie .Nowoczesnej "nie zasypiają gruszek w popiele". W ostatnim czasie, w sprawie represyjnej ustawy emerytalnej, wystosowali 3 interpelacje do przedstawicieli rządu :
- 2017.10.12. INTERPELACJA nr 16323 do MSWiA w sprawie funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza objętych tzw. ustawą dezubekizacyjną
- 2017.10.19. INTERPELACJA nr 16564 do MRPiPS oraz MSWiA w sprawie składek na ubezpieczenie społeczne pracujących emerytów mundurowych dotkniętych "ustawą represyjną"
- 2017.11.02. INTERPELACJA nr 16881 do MSWiA w sprawie faktycznego braku wydawania decyzji o wyłączeniu zastosowania tzw. ustawy dezubekizacyjnej. (tryb art. 8a ustawy - przyp.red.)
Z ciekawością oczekujemy na odpowiedzi na nie, będąc świeżo po lekturze Odpowiedzi Wiceministra Zielińskiego z 7 listopada 2017 r. na INTERPELACJE 15361 posłów .Nowoczesnej do MSWiA w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej, której nie mogliśmy pozostawić bez komentarza...

KOMENTARZ

1. Na pytanie o sposób zbudowania katalogu cywilnych oraz wojskowych instytucji i formacji służących tzw. „totalitarnemu państwu”, o którym mowa w art. 13b ust. 1 ustawy represyjnej, dowiadujemy się, co zresztą nie jest dla nas zaskoczeniem, że został on stworzony przez IPN „na podstawie opracowań naukowych i historycznych dostępnych w jego archiwach”.

No cóż, mamy pełną jasność. Fundamentalną część aktu prawnego rangi ustawowej, o tak dramatycznych skutkach społecznych dla tysięcy emerytowanych policjantów i funkcjonariuszy oraz ich rodzin stworzyło de facto kilku historyków na podstawie swoich opracowań historycznych. Oto mamy „państwo prawa” w wydaniu PIS. Już tylko dla porządku wspomnijmy, że zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, podjęcie decyzji o przygotowaniu projektu ustawy poprzedza się, między innymi:

          1.analizą aktualnego stanu prawnego, z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej, umów międzynarodowych, którymi             Rzeczpospolita Polska jest związana, w tym umów z zakresu ochrony praw człowieka, oraz prawodawstwa             organizacji i organów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem;
          2.określeniem przewidywanych skutków społecznych, gospodarczych, organizacyjnych, prawnych i finansowych każdego              z rozważanych rozwiązań;
          3.zasięgnięciem opinii podmiotów objętych zakresem interwencji organów władzy publicznej.

2. Prawdą jest, jak pisze Wiceminister J. Zieliński, że instytucja „domniemania niewinności” jest jedną z naczelnych zasad odpowiedzialności karnej i jako taka nie ma zastosowania na gruncie prawa ubezpieczeń społecznych. Stąd też nikt przytomny nie oczekiwał od Ministra popisów na gruncie prawa cywilnego. Autorzy interpelacji, posłowie „Nowoczesnej”, jako ludzie rozumni, z pewnością mieli tego świadomość i użyli tego określenia, ale w zupełnie innym znaczeniu, a mianowicie w odniesieniu do art. 15c pkt 5 ustawy represyjnej, który stanowi, że: „Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się, jeżeli osoba, o której mowa w tych przepisach, udowodni, że przed rokiem 1990, bez wiedzy przełożonych, podjęła współpracę i czynnie wspierała osoby lub organizacje działające na rzecz niepodległości Państwa Polskiego”. Po prostu zapytali, czy w jakimkolwiek współczesnym systemie prawnym ciąży na obywatelu obowiązek udowodnienia swojej „niewinności”, ale rozumianej wyłącznie w kontekście treści ww. przepisu. Jak widzimy Pan Minister pytania tego nie zrozumiał.

3. Autor odpowiedzi na interpelację zgrabnie i ochoczo przywołuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2010 r. (sygn. akt K 6/09), uznając jego wywody w zakresie oceny zaskarżonej wówczas tzw. „pierwszej ustawy dezubekizacyjnej” za słuszne. Podobnie z pełną akceptacja odniósł się do Postanowienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie Cichopek i inni p-ko Polsce, uznając, że zawarte w tych orzeczeniach stwierdzenia zachowują aktualność także w odniesieniu do rozwiązań wprowadzonych nowelizacją z dnia 16 grudnia 2016r. Niestety zapomniał dodać, że Trybunał Konstytucyjny w innym akapicie tego samego uzasadnienia do ww. wyroku stwierdził, że „Służba w organach suwerennej Polski po roku 1990 traktowana jest jednakowo, bez względu na to, czy dany funkcjonariusz uprzednio pełnił służbę w organach bezpieczeństwa Polski Ludowej, czy też nie”. (…) „Każdy funkcjonariusz organów bezpieczeństwa Polski Ludowej, który został zatrudniony w nowo tworzonych służbach policji bezpieczeństwa, ma w pełni gwarantowane, równe prawa z powołanymi do tych służb po raz pierwszy od połowy 1990 r., w tym równe prawa do korzystania z uprzywilejowanych zasad zaopatrzenia emerytalnego”. Natomiast ETPC co prawda przyznał wówczas, że redukcja uposażenia emerytalnego byłych funkcjonariuszy nie nałożyła na tę grupę emerytów nadmiernego obciążenia, jednak odniósł to do ograniczenia współczynnika do poziomu 0.7% podstawy wymiaru emerytury, nie zaś do poziomu 0%. Przyznanie współczynnika 0% dla wielu oznacza całkowite pozbawienie świadczenia i nie może być inaczej traktowane jak nałożenie już nadmiernego obciążenia. Ta okoliczność również uszła uwadze Pana Wiceministra.

4. Kompletną aberracją należy określić stwierdzenie, że przepisy ustawy represyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r. „były konstruowane z zamysłem ich pełnej zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej”. A więc Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako autor ustawy uznał, że nie istnieją skrajnie krytyczne uwagi, opinie i ekspertyzy prawne świadczące o oczywistej niekonstytucyjności ww. ustawy, w tym:
-Sądu Najwyższego,
-Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,
-Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu,
-prof. dra hab. Marka Chmaja,
-prof. Anny Rakowskiej-Treli,
-dr Ryszarda Balickiego,
-prof. Dariusza Dudka.

5. Trudno polemizować z tezą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, według której fakt uchwalenia przez ustawodawcę aktu normatywnego o randze ustawy stwarza domniemanie jej konstytucyjności. Skąd inąd jest to pogląd słuszny. Niemniej jednak, w warunkach ignorowania przez projektodawcę podstawowych zasad konstytucyjnych można przyjąć, że domniemanie konstytucyjności może mieć każda, nawet najbardziej absurdalna w swej treści ustawa. Natomiast twierdzenie, że domniemanie to może zostać wzruszone poprzez orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, aktualnego Trybunału, pozostawiamy bez komentarza.

6. W odpowiedzi Pana Wiceministra czytamy, że „resort spraw wewnętrznych i administracji nie posiada informacji dotyczących przyczyn zgonów emerytów i rencistów ZER MSWiA oraz członków ich rodzin”. A może, w świetle informacji podawanych przez środki masowego przekazu, Pan Minister byłby uprzejmy zainteresować się tym tematem?

Zespół Prawny FSSM RP

Pismo do Kierownika IPN. /represjonowani-pomorskie /


Niektórzy z represjonowanych przy akceptacji swoimi adwokatów wysyłają pisma do IPN, ale nie kierują je do instytucji, ale personalnie do osoby, która przesłała informacje do ZER MSWiA, aby poczuła się odpowiedzialna za swoje czyny.
W załączeniu przesyłam do ewentualnego wykorzystania wzór takiego pisma.

Komisja Ścigania Zbrodni Instytut Pamięci Narodowej
przeciwko Narodowi Polskiemu
Oddziałowe Archiwum
w ..............
Kierownik Referatu Udostępniania
Pan/Pani.............

         W załączeniu przesyłam Panu Kierownikowi kopię pisma dotyczącego mojej osoby, które skierował Pan do Zakładu Emerytalno – Rentowego MSWiA i w związku z tym proszę o udzielenie mi pisemnej odpowiedzi na następujące pytania:
- na jakiej podstawie: a) faktycznej, b) prawnej stwierdził Pan, że Polska Rzeczypospolita Ludowa w okresie od ...........do 31.07.1990 była państwem totalitarnym?
        Ponieważ odpowiedź Pana Kierownika zostanie wykorzystana w postępowaniu sądowym, proszę Pana o ograniczenie się do wskazania konkretnych: a) faktów, b) przepisów prawa polskiego lub międzynarodowego udowadniających totalitarny charakter PRL we wspomnianym okresie.
Jednocześnie, w swojej odpowiedzi, proszę Pana Kierownika o nieużywanie określeń typu: „przyjmuje się”, „zakłada się”, „uważa się” i tym podobnych, ponieważ posiadają one charakter wyłącznie publicystyczny i jako subiektywne oceny nie mogą przedstawiać wartości dowodowej.
         Proszę też o niepowoływanie się na art. 13 b Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji… itd. , gdyż ten przepis mówi tylko, że „za służbę na rzecz totalitarnego państwa uznaje się…” lecz nie podaje definicji państwa totalitarnego, o co mi chodzi, w związku z czym odpowiedź taka w żadnym wypadku nie może być uznana za wystarczającą.
Proszę też o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi zgodnie z art. 35 par. 1 i 2 kpa.


DLACZEGO CHCEMY UCHYLENIA EMERYTALNEJ USTAWY REPRESYJNEJ?


Ks. Stanisław Walczak do Prezydenta.


LIST POSŁA ADAMA SZŁAPKI DO EMERYTÓW MUNDUROWYCH.


Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękuję za zaproszenie przedstawicieli Nowoczesnej i za umożliwienie zabrania głosu.
Niestety z powodu naprawdę licznych obowiązków, nie jestem w stanie osobiście uczestniczyć w spotkaniu, ale chętnie podzielę się z Państwem swoimi uwagami oraz stanowiskiem naszej partii.
Politycy Prawa i Sprawiedliwości nie rozumieją, że do podjęcia pracy w służbach mundurowych potrzeba czegoś więcej niż zwykłego przymusu zarabiania na życie.
Być może dlatego mundurowi nie mówią, że idą do pracy, tylko idą na służbę.
To co robią bardzo często wykracza poza zawodowe obowiązki zwykłych obywateli i niejednokrotnie wymaga podjęcia ryzyka utraty zdrowia lub życia, a to jest coś, czego nie da się wycenić.
Nie ma takiej pensji, ani nie ma takich przywilejów, które wygradzałaby utratę naszego życia lub zdrowia. Ludzie, którzy podejmują się pracy w służbach mundurowych dobrze o tym wiedzą.
Ilu polityków, tak chętnie glosujących za tą krzywdzącą ustawą, kiedykolwiek naraziło swoje życie dla Polski?
Wątpię żeby znalazł się chociaż jeden.
Po co więc podejmować ryzyko, skoro w innych zawodach można zarobić dużo większe pieniądze, bez takiego zagrożenia?
Z poczucia obowiązku? Z patriotyzmu?
Zapewne każda osoba, która dokonała takiego wyboru, mogłaby przedstawić własną motywację.
Idę jednak o zakład, że zawsze pojawiałby się jeden wspólny mianownik – troska o innych.
Ktoś mógłby pomyśleć, że tacy ludzie zasługują na specjalny szacunek i uznanie.
Zgadzam się z tym.
Wielu z nich zasługuje na najwyższy szacunek, a w podeszłym wieku, kiedy lata pracy w stresie odbijają swoje piętno na zdrowiu, zasługują również na opiekę społeczeństwa.
„Ustawa dezubekizacyjna”, która paradoksalnie z dezubekizacją nie ma absolutnie nic wspólnego, jest jedną z najbardziej krzywdzących i hańbiących reputację naszego państwa ustaw, przyjętych przez parlament pod rządami PiSu.
Paradoksalnie wspiera tych, którzy naprawdę mogą mieć coś na sumieniu, tych, którzy nie przeszli weryfikacji w 1990 albo nawet do niej nie przystąpili, bo wiedzieli że decyzja będzie negatywna.
W zaskakujący sposób ich ta ustawa nie obejmuje.
Ci ludzie znaleźli zatrudnienie w innych branżach albo rozwijali swoje prywatne firmy i dzisiaj nie ponoszą już żadnej odpowiedzialności.
Kogo natomiast obejmuje? Strażaka, który odbył kurs w Legionowie, panią, która pracowała w okienku paszportowym, żonę oficera polskiego wywiadu, który pracował dla Polski 25 lat i zginął na służbie, policjanta pionu kryminalnego, który rozpracowywał najbardziej niebezpieczne grupy przestępcze o charakterze zbrojnym i został za to odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi RP, oraz wielu, wielu innych.
PiS jedną miarą potraktował byłych agentów i współtworzących zbrodniczy system PRL z ludźmi, których jedynym przewinieniem było to, że… żyli w tamtych czasach.
Nieprawdą jest też to, co obóz partii rządzącej próbuje wmówić społeczeństwu, że ustawa ta odbiera bardzo wysokie emerytury wynoszące nawet 19 tys. złotych.
Wiem o tym, bo na moje zapytanie w interpelacji o to na jakich stanowiskach i w jakich służbach pracowali funkcjonariusze, którzy pobierają bardzo wysokie świadczenie Minister Jarosław Zieliński odpowiedział, że „świadczenia emerytalno-rentowe w wysokości co najmniej 19 000 zł i powyżej 12 000 zł pobiera niewielka liczba osób.
Zatem podanie informacji wskazujących stanowiska i służby, z których ww. osoby odeszły na zaopatrzenie emerytalne nie jest możliwe z uwagi na możliwość ich identyfikacji.”
Posłowie PiS w czasie dyskusji w Sejmie nad tą ustawą śmiali się zasiadając tam razem z posłem Piotrowiczem – byłym funkcjonariuszem PRL-u odznaczonym przez Radę Państwa na czele z gen. Jaruzelskim, któremu nikt świadczeń nie odebrał.
W czasie procedowania tej ustawy Nowoczesna złożyła wiele poprawek.
Niestety, czego można się było spodziewać, zostały one odrzucone przez polityków PiS.
Nowoczesna postanowiła nie przyglądać się biernie tej skandalicznej sytuacji, tylko przyłączyć się do Federacji Służb Mundurowych RP i aktywnie wspomóc pokrzywdzonych funkcjonariuszy.
Nasz plan działań zakłada organizację punktów pomocy prawnej oraz spotkań otwartych w naszych biurach poselskich, do których już od tygodni zgłaszają się osoby pokrzywdzone decyzją o obniżeniu emerytury lub renty.
Nasi prawnicy przygotowali klika rodzajów pism, które poszkodowany funkcjonariusz może użyć w sądowej batalii, a pracownik biura doradzi, które pismo wybrać i jak je poprawnie wypełnić.
Dodatkowo posłowie będą wysyłać informację do Ministra Błaszczaka o każdym zgłoszonym do nas przypadku osoby poszkodowanej.
Również w ramach współpracy z Federacją Służb Mundurowych RP, będziemy wspierać ich obywatelski projekt ustawy zmieniającej ustawę represyjną z 2016 r., poprzez udostępnianie naszych biur do zbierania podpisów oraz poprzez wspieranie projektu w późniejszych pracach legislacyjnych w sejmie.
Dlatego wszystkich poszkodowanych ustawą zapraszam do kontaktu, nie tylko z moim biurem, ale ze wszystkimi biurami poselskimi Nowoczesnej.
Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim tutaj zgromadzonym, którzy po 1989 r. zdecydowali się zostać i tworzyć od podstaw nowe demokratyczne struktury bezpieczeństwa naszego państwa.
Przez te wszystkie lata godnie służyli Państwo naszej Ojczyźnie, wielokrotnie udowadniając jej swoją wierność.
Ogromną niesprawiedliwością jest fakt, że na koniec to nasza Ojczyzna okazała się nie być wierna wobec Was.
Obiecuje, ze ta sprawa pozostanie moim priorytetem i zarówno ja, jak i inni posłowie Nowoczesnej, będziemy robić wszystko co w naszej mocy, aby realnie pomagać pokrzywdzonym, a kiedy tylko rząd PiS ustąpi, unieważnić konsekwencje tego krzywdzącego bezprawia.

Serdeczne pozdrowienia i wyrazy szacunku,
Poseł Adam Szłapka.

Wyrok sądowy na ministra Błaszczaka za bezczynność.


INFO: zapadł już pierwszy wyrok Wojewódzkiego Sądu administracyjnego w Warszawie w sprawie bezczynności ministra w rozpatrywaniu wniosku w trybie art. 8a. Minister został zobowiązany do rozpatrzenia wniosku skarżącego z dnia w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy. WSA stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Ministrowi wymierzono grzywnę w wysokości 200 zł. Wyrok jest nieprawomocny. Wniosek zainteresowanego o 8a był ze stycznia 2017 r.

NIE JESTEŚMY SAMI - INTERPELACJAInterpelacja nr 16564

do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej,
do ministra spraw wewnętrznych i administracji
w sprawie składek na ubezpieczenie społeczne pracujących emerytów mundurowych dotkniętych "ustawą represyjną"

Zgłaszający:
Kornelia Wróblewska, Jerzy Meysztowicz, Mirosław Suchoń, Elżbieta Stępień, Ryszard Petru, Katarzyna Lubnauer, Radosław Lubczyk, Piotr Misiło, Krzysztof Mieszkowski, Witold Zembaczyński, Ewa Lieder, Joanna Schmidt, Marek Sowa, Krzysztof Truskolaski, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Paweł Kobyliński

W dniu 16 grudnia 2016 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2270), zwana potocznie „ustawą dezubekizacyjną”.
Zgodnie z ww. ustawą organ emerytalny został zobowiązany do ponownego ustalenia wysokości emerytur i rent inwalidzkich funkcjonariuszom oraz rent rodzinnych po funkcjonariuszach, którzy pozostawali w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 roku, i którzy w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pełnili służbę na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, z późn. zm.).
W efekcie od 1 października br. emerytom i rencistom służb mundurowych (oraz ich rodzinom), którzy choć jeden dzień przepracowali w organach bezpieczeństwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zostały drastycznie obniżone świadczenia, bez względu na to, jak długo i w jakich formacjach pracowali potem dla wolnej Polski.
Najważniejszym elementem tej ustawy jest zapis mówiący o ustaleniu maksymalnej wysokości świadczenia.
Każda z osób dotkniętych tą ustawą, bez względu na to czy przepracowała w służbach PRL 1 dzień czy 20 lat, i czy pełniła funkcje biurowe w PRL, czy generalskie w wolnej Polsce może maksymalnie otrzymywać niewiele ponad 1700 zł „na rękę”.
Wiele z tych osób cały czas pracuje, albo z powodu tej dramatycznej ustawy będzie musiała wrócić do pracy, mimo problemów zdrowotnych i często bardzo podeszłego wieku.
Z tytułu tej pracy osoby te odprowadzają składki na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Jednakże w przeciwieństwie do cywilnych emerytów, a także emerytów mundurowych nie objętych ustawą represyjną, te środki nie mogą podwyższyć ich emerytury z uwagi na arbitralny zapis ustawy.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi co stanie się z tymi składkami na ubezpieczenie społeczne, wypracowanymi i wpłacanymi przez emerytów mundurowych?

Data wpływu: 19-10-2017
Data wysłania: 25-10-2017


"Czuję się jak żebrak". Ustawa dezubekizacyjna rujnuje zdrowie inwalidki.

DO POCZYTANIA

Prof. Andrzej Friszke: PiS działa jak PPR w latach czterdziestych

WAŻNE - STRASBURG

"....Trybunał w Strasburgu przyjął skargi rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej na przymusowe ekshumacje mimo, że sprawa zawisła przed polskim Trybunałem Konstytucyjnym.
Nie uznał tego Trybunału za spełniający kryteria niezależnego sądu".
pisze na swoim blogu E. Siedlecka.
To może być ważne w kontekście ustawy represyjnej (tzw dezubekizacyjnej).


Rzecznik Praw Obywatelskich o nas

Rzecznik Praw Obywatelskich w grudniu poruszy na organizowanym Kongresie sprawę ustawy represyjnej.
Będą tam nasi przedstawiciele wytypowani przez FSSM /już jest prof. M. Chmaj i prof. Jan Widacki.


100 000 plus

DO POCZYTANIA

ZAKAZ KRYTYKI BŁASZCZAKA

DO POCZYTANIA

Biskup polowy w akcji

APEL Stowarzyszenia Generałów Policji RP.


Otrzymujemy ze środowiska policyjnego liczne sygnały o niesprawiedliwości i krzywdzie doświadczanej przez wielu policyjnych emerytów i rencistów.
Wielkie rozgoryczenie i żal wyrażają policjanci planujący przejść na emeryturę po dziesiątkach lat sumiennej i oddanej państwu służby.
Wprowadzana obecnie w życie represyjna ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o obniżeniu świadczeń emerytalnych i rentowych zbiera wśród osób objętych tą ustawą tragiczne żniwo w postaci utraty środków do życia, degradacji, napiętnowania i wykluczenia społecznego. Mają miejsce przypadki obierania sobie życia.
Szczególnie wzburzające jest to, że ustawa ta jest stosowana do policjantów nienagannie i z poświęceniem pełniących służbę po transformacji ustrojowej czy też w stosunku do rodzin policjantów poległych na służbie.
Policji przyszło działać obecnie w okresie represji prowadzonych na niespotykaną dotąd skalę wobec osób, które dziesiątki lat temu dokonały wyboru swojej drogi zawodowej uznawanej przez obecną władze za niesłuszną.
Wśród nich są osoby niezwykle zasłużone dla Policji, które w nowej rzeczywistości ustrojowej czynnie i z oddaniem włączyły się w budowanie nowego ładu.
Jako wykładowcy, przełożeni czy też partnerzy w służbie przekazywały one swoją wiedzę i dzieliły się doświadczeniem.
Kształtowały postawę zawodową, moralną i etyczną policjantów i kadry kierowniczej Policji.
Kierowały drogą rozwoju i awansu zawodowego późniejszych liderów Policji.
Także obecne kierownictwo Policji przez długie lata swojej służby współdziałało z tymi osobami, darzyło je zaufaniem, korzystało z ich umiejętności i profesjonalizmu, osiągając sukcesy prowadzące na szczyt policyjnej kariery.
Wszyscy razem z tymi osobami, łącznie z kadrą kierowniczą najwyższej rangi, jako obecni lub byli policjanci, mieliśmy zaszczyt nosić ten sam mundur, składać rotę tego samego ślubowania i wspólnie służyć obywatelom, gotowi na najwyższą ofiarę dla ich dobra.

Przeciwko ustawie represyjnej wypowiadają się największe autorytety nauk prawnych i społecznych, Sąd Najwyższy, Rzecznik Praw Obywatelskich, wiodące instytucje życia publicznego, główne partie opozycji politycznej, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, inne organizacje zawodowe służb mundurowych, liczni uznani dziennikarze i publicyści, a co szczególnie należy zaznaczyć także liderzy byłego opozycyjnego podziemia, wśród nich twórcy nowej Policji i innych służb po transformacji ustrojowej.
Ustawie zarzuca się niekonstytucyjność, niesprawiedliwość, wyjątkową represyjność, zemstę polityczną, poniżanie ludzi, bezpodstawne karanie ich i ich rodzin.

Przeciwko ustawie wypowiadało się wielokrotnie także Stowarzyszenie Generałów Policji RP. Wprowadzanym represjom wobec obecnych i przyszłych emerytów i rencistów policyjnych towarzyszą także inne negatywne zjawiska mające miejsce w Policji.
Nie pojmujemy zwalniania policjantów z tego powodu, że zaczynali służbę przed 1990 rokiem.
Wzburzają nas czystki kadrowe oparte o znajomości z politykami partii rzadzącej, a nie kompetencje i wyniki zawodowe, zastępowanie fachowców osobami niedostatecznie przygotowanymi do służby, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych.
Nie rozumiemy aprobaty dla stronniczych, represyjnych działań Policji podczas zgromadzeń i manifestacji, zaprzeczających roli Policji w demokratycznym państwie obywatelskim.
Liczymy, że Komendant Główny Policji również dostrzega negatywne następstwa dokonującego się obecnie aktu niesprawiedliwości w stosunku do obecnych i byłych policjantów.

W zaistniałej sytuacji Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej apeluje o poszanowanie godności i praw nabytych dla każdego funkcjonariusza Policji, który z pełnym poszanowaniem prawa i z zaangażowaniem służył w naszej Ojczyźnie, bez względu na daty rozpoczęcia i zakończenia służby.
Zgodnie ze Statutem naszego Stowarzyszenia walczymy o stwarzanie atmosfery zaufania i szacunku dla Policji, troszczymy się o rodziny policyjne, szczególnie policjantów, którzy w czasie służby stracili zdrowie lub życie.
Nie zgadzamy się na dzielenie policjantów ze względu na okres służby, o ile ich służba była zgodna z prawem i nie byli karani sądownie.
Oczekujemy, że kadra kierownicza wspólnie z nami będzie budowała etos służby policjanta.

Walne Zebranie
Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej

Błaszczak bezlitosny wobec byłych funkcjonariuszy SB - fakty.interia.pl.

DO POCZYTANIA

UWAGA - KOMITET ZAREJESTROWANYPiS pozbawia godności, dobrego imienia oraz niszczy psychicznie i materialnie ludzi.
Bez podstaw, bez sądu .

DO POCZYTANIA

WSPARCIE NOWOCZESNEJ

Dotyczy naszej Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP

KOMUNIKAT

Rozmowa Elizy Michalik z Andrzejem Rozenkiem.

Odtwórz

Koniecznie przeczytajcie!

UKŁAD

Esbecja, to był wybór drogi życiowej. PiS to też wybór drogi życiowej.


DO POCZYTANIA

Adam Mazguła: List do Mariusza Błaszczaka.


Panie M. Błaszczak! Niech Pan się już więcej nie kompromituje i odejdzie - dla dobra i przyszłości demokracji w Polsce oraz… ze zwykłej ludzkiej przyzwoitości.

Jeśli służyłeś w milicji choćby kilka godzin przed 1 sierpnia 1990 r. to jesteś "pies, ubek i zdrajca".


Pięć historii - czterech policjantek i policjanta.

50 tys. osób z niższymi emeryturami. Przez dezubekizację .


Zgubiony bądź ukradziony dowód? Od teraz można to zgłosić online.


Co roku ponad pół miliona Polaków zgłasza utratę, zaginięcie lub zniszczenie dowodu osobistego. Od dziś mogą w wygodny sposób zrobić to online, bez udawania się do urzędu. Wszystko za sprawą poprawionej e-usługi udostępnionej przez ministerstwo cyfryzacji.
Resort prowadzony przez Annę Streżyńską przytacza statystyki, z których wynika, że jako powód unieważnienia dowodu osobistego w 2016 r. Polacy podawali najczęściej: jego utratę - 393 000 przypadków bądź zniszczenie (119 000 przypadków).
Urzędy otrzymują również 9 000 dowodów znalezionych przez inne osoby. Od teraz, by dokonać zgłoszenia utraty dowodu osobistego wystarczy wejść na stronę https://obywatel.gov.pl/. i wypełnić prosty formularz i podpisać go profilem zaufanym. Status unieważnienia dowodu jest do sprawdzenia online. Elektronicznie można również złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu. Ministerstwo cyfryzacji przypomina, że warto pamiętać, by mieć pod ręką odpowiednie zdjęcie.
O czym warto jeszcze pamiętać?
Utratę dowodu należy zgłosić również w banku, a ewentualną kradzież – także na policji. Warto to zrobić, bo takie działanie zabezpiecza przed ewentualnym wykorzystaniem naszego dokumentu przez kogoś nieuczciwego.

Emerytowani górnicy dostaną rekompensaty za utracone deputaty węglowe za ponad 2 mld złotych.


Do poczytania , jak sie tu nie wkurzać .

Żołnierze do polityków .


Bp Guzdek na Jasnej Górze do policjantów i rządzących


Wystąpienie Biskupa

Relacja ze spotkania w Szczecinie


Wczorajsze szczecińskie spotkanie z Adamem Bodnarem
/skrócona relacja ze strony RPO/:

"...Ustawa represyjna odbierająca świadczenia pracownikom MSW w czasach PRL.
Na spotkanie przyszło kilka osób poszkodowanych przez tę ustawę. Słyszeli, że RPO mówił o problemie krzywdy, jaką to prawo powoduje, w zeszłym tygodniu w Sejmie. Ale - jak komentowali - posłów przy tym nie było. Wyszli. Rzecznik wyjaśniał na spotkaniu, że w sprawie tej ustawy otrzymaliśmy 1300 skarg od poszkodowanych.
Tłumaczył, że wobec takiego prawa ważne są nie tylko działania czysto prawne, ale także dawanie świadectwa, opowiadanie innym tego, co człowieka spotkało. Inaczej opinii publicznej trudno jest zrozumieć problem.

• Uczestnik spotkania - żołnierz Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP): wygląda na to, że oni wydają wnioski o odbieraniu świadczeń hurtowo. A po odwołaniu człowiek dostaje odpowiedź: o, rzeczywiście, nie służył w PRL w jednostkach wspierających totalitarne państwo, więc decyzję cofamy. Czy to chodzi o to, by wykazać się jak największą liczbą zabranych emerytur (bo może ktoś się nie odwoła, albo umrze)?
• Uczestnik spotkania - policjant: rządowe media mówią o tej ustawie „dezubekizacyjna”. A to jest po prostu ustawa godząca w policjantów. My przeszliśmy weryfikację, pracowaliśmy w policji. To jest ustawa przeciw policji.
• Uczestnik spotkania - oficer kontrwywiadu: Odwołałem się od decyzji o obcięciu emerytury powołując się na to, że po 1990 r. służyłem w III RP – na 27 stronach opisałem swoją pracę. Od kwietnia czekam na odpowiedź. Zadzwoniłem, chciałem podać numer sprawy, ale pan mi powiedział, że „na tej podstawie nikomu nie udzielono jeszcze odpowiedzi”. Potem przesłali mi pismo, że mam czekać jeszcze do końca kwietnia 2018 r. Tymczasem emeryturę obniżą mi już od 1 października...
• Uczestniczka spotkania - policjantka: Pracowałam w Polsce, której sobie nie wybrałam. Przez półtora roku byłam w kontrwywiadzie. Stopień oficerski w policji dostałam już w III RP.
Uczestniczka spotkania: - Czemu Państwo się usprawiedliwiacie? Czemu prosicie o indywidualne wyłączenie spod ustawy? Czemu wspólnie nie protestujecie?

RPO: - Demonstracje w społeczeństwie demokratycznym mają sens, jeśli postulat zrozumiały jest dla opinii publicznej. Tymczasem w tej sprawie media dopiero zaczynają rozumieć, jak ta ustawa działa. Argument o tym, że tym się różni demokratyczne państwo od totalitarnego, że dotrzymuje słowa – taki argument przebija się wolno.
W takiej sytuacji trzeba korzystać z dostępnych narzędzi prawnych. W tym z odwołań.
Trzeba kierować sprawy do sądu (choć jest spore niebezpieczeństwo, że wskazany w ustawie Sąd Okręgowy w Warszawie zostanie zablokowany przez te sprawy).
Sam Rzecznik może się przyłączyć do kilkunastu takich spraw przedstawiając argumentację prawną.
Musimy też liczyć na niezależność sądów..."

List do Kaczyńskiego


Interpelacja .NOWOCZESNEJ


Stanisław Tym - As w rękawie.
Ad vocem wypowiedzi Adama Borowskiego.


M.Emeryt MO/Policji

Ad vocem wypowiedzi Pana Adama Borowskiego,
w dniu 22.08.2017r. w programie Polsat News „ Tak czy Nie”.

        Dla jasności kilka słów wyjaśnień pisowni, której użyję.
Słów Milicjant, Policjant używać będę z wielkiej litery, dlaczego? Krótko - z szacunku dla ludzi tego zawodu.
Słowa Pan używać będę jedynie z grzeczności, gdyż nie jest on adresatem listu (wówczas by to uzasadniały zasady ortografii polskiej).

        Z racji zainteresowania problematyką tzw. ponownej „dezubekizacji” obejrzałam program „Tak czy Nie”, wyemitowany w programie Polsat News w dniu 22 sierpnia 2017 r. o godz. 21,30.

Błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia, nie obleka tego faktu w słowa (Julian Tuwim)

        Nie mogę uwierzyć w to, co usłyszałam. „Z gorączką wielką, zapyrzony i prawie odchodząc od przytomności (cyt. Sejm Czteroletni, Tom I, strona 307), Pan Adam Borowski wyznał, iż jego intencją jest, by cyt. „Byłym funkcjonariuszom SB i milicji powinno się odebrać całkowicie przywileje emerytalne…Oni służyli obcemu imperium.

        Pan Borowski posiadł swoistą wiedzę na temat służby i ludzi, którzy ją pełnili. Jakim prawem ten Pan ocenia moją służbę i służbę wielu moich koleżanek i kolegów? Kto dał temu Panu prawo plucia nam w twarz, oskarżania o służbę na rzecz obcego imperium, a więc o zdradę Ojczyzny?

        Byłam Milicjantem a następnie przez 20 lat Policjantem. Zawsze służyłam Ojczyźnie Społeczeństwu, moja służba niczym się nie różniła przed i po 1990 roku. Z wypowiedzi Pana Borowskiego wynika, że ścigając sprawców zabójstw, zgwałceń, rozbojów, włamań i kradzieży, oszustw – służyłam na rzecz OBCEGO IMPERIUM. To dla tego „Obcego Imperium” spędzałam święta, niedziele, noce w służbie, to z tego powodu zamiast siedzieć przy Wigilijnym czy Wielkanocnym stole, byłam na służbie. To z tego też względu oraz dla własnej wygody, zamiast noce spędzać w ciepłym łóżku, z „rozkoszą oddawałam się” leżeniu w lesie, na polu, na dachu, na zmarzniętej Matce Ziemi, dla wyjaśnienia- na zasadzkach, nie na działaczy politycznych, na przestępców. A Pan Borowski mi mówi, że powinno się odebrać mi emeryturę. To Pan Borowski wie lepiej, to ten Pan mnie publicznie upokarza i twierdzi, że byłam zdrajcą, że te wszystkie lata mojej służby to dla Obcego Imperium ?

Ja tego słucham i odnoszę wrażenie, że jedno z nas żyje w scenariuszu Gwiezdnych Wojen, z tym, że ja mocno stąpam po ziemi. Pozwolę sobie zauważyć, że przy znikomej wiedzy na temat treści ustawy dezubekizacyjnej, Pan Borowski pozwala sobie oskarżać i upokarzać ludzi publicznie, z zacietrzewieniem dzieli ludzi, przekazując wrogie nastawienie wobec bardzo licznej grupy społecznej. Takie nastawienie, taką wiedzę nazywam świadomością nabytą przez pryzmat pałki, jednej pałki. Czy zakładając, że jeden lekarz, sędzia, nauczyciel, poseł, minister ukradnie, ten Pan nazwie całą grupę zawodową złodziejami? Pan Borowski to czyni publicznie nazywając naszą służbę w okresie przed 90 rokiem służbą na rzecz Obcego Imperium, inaczej mówiąc nazywa nas zdrajcami Ojczyzny.

Czy można człowieka skazać bez wyroku sądowego?

        Znam wielu Policjantów, którzy przed 90 rokiem byli w organach SB, po 90 roku przez wiele lat, niektórzy do dziś pełnili i pełnią służbę w Policji. Na pierwszej linii, z narażeniem życia, kosztem rodzin, kosztem własnego zdrowia. Dziś ci, którzy przez 20 i więcej lat pełnili ze mną służbę, dostali decyzję o obniżeniu emerytury do kwoty 1700 zł. To ja się pytam, dlaczego ich uczciwa służba, pełniona po 90 roku jest traktowana inaczej, gorzej, niż służba tych, którzy przyjęci zostali po 90 roku i służyli na takich samych stanowiskach? Służyli razem, obok siebie przez ponad 20 lat dla Ojczyzny, dla Rzeczypospolitej Polskiej a dziś traktowani są jakby przez te 20 lat nie służyli, tylko dlatego, że przed 90 rokiem jakiś krótki czas byli w SB. Zostali pozytywnie zweryfikowani w 1990 rokiem a traktowani są gorzej, niż ci, których zweryfikowano negatywnie i nie przyjęto do Policji w 1990 roku. Tych pierwszych ukarano bez wyroku sądu za wieloletnią nienaganną służbę w okresie po 1990 roku. Ci drudzy po 90 roku zatrudnili się w innych instytucjach i wypracowali emerytury z ZUS.

        Patrzę dziś na służbę młodych Policjantów i myślę sobie, za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat przyjdzie „jakiś Pan Borowski” i Wam powie: nie należy Wam się emerytura, służyliście na rzecz totalitarnego państwa, byliście wrogami własnej Ojczyzny, Społeczeństwa”. Bo oni dziś sumiennie pełnią służbę a obecne doświadczenia kolegów emerytów nie pozwalają im spokojnie spać, nie mają zaufania do Państwa, do władzy, do systemu politycznego. Boją się, że nie tylko w ich snach, że na jawie przyjdzie „jakiś Pan” i powie-nie należy ci się!!! W wieku 70,80 lat powie im – rób, co chcesz, radź sobie, idź do pracy!

        Nie podaję imienia i nazwiska, dlaczego? Otóż myślę, że „tacy Panowie Borowscy” patrzący przez pryzmat pałki, pełni nienawiści, żądzy zemsty, uogólnionej niechęci i wrogości, skłonni są stosować metody, od których rzekomo się odżegnują i ponoć sami byli ofiarami ich stosowania. Cóż, czas zejść do podziemia, już wiele razy ludziom udawało się z niego wyjść po latach. Tą wiarą i nadzieją chcę wesprzeć wszystkich tych, którzy dziś czują się oszukani, zdradzeni przez własne Państwo, które w 1990 roku zawarło z Wami umowę a dziś tę umowę zrywa, zrywa jednostronnie. Głęboko wierzę, że postępowania w sprawach o obniżenie emerytur zostaną wygrane, nie teraz, to później, nie tutaj, to gdzie indziej.

        Pamiętajcie „Karma wraca”, kiedyś będziemy mogli powiedzieć „Panom Borowskim” – PAMIĘTAMY !

Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą, a nie pokonanym.(św. Augustyn z Hippony)

Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku dla wszystkich oszukanych przez IV RP    M.

Rzecznik Praw Obywatelskich
wypracowuje stanowisko w sprawie "drugiej ustawy dezubekizacyjnej".


czytaj

Apel w sprawie ofiar "ustawy dezubekizacyjnej"."Nie możemy milczeć"
Apel b. szefów MSW, służb specjalnych, prawników i dziennikarzy.
Byli szefowie służb specjalnych, MSW, prawnicy oraz dziennikarze wzywają rząd do wstrzymania "dezubekizacji" "przynajmniej wobec osób chorych i w podeszłym wieku".
To reakcja na kolejne przypadki samobójstw i śmierci emerytowanych funkcjonariuszy, którym obniżono świadczenia.

Treść apelu:
Warszawa 22 sierpnia 2017r.

Od 1 października emeryci i renciści służb mundurowych oraz ich rodziny zostaną objęci nowymi przepisami, które rząd nazywa „ustawą dezubekizacyjną".
Każdy, kto chociaż jeden dzień przepracował w organach bezpieczeństwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (nazywanej w ustawie „państwem totalitarnym"), będzie miał drastycznie obniżone świadczenia,bez względu na to, jak długo i w jakich formacjach pracował potem dla wolnej Polski.
Ci, którzy pracowali wyłącznie w PRL, dostaną świadczenie w wysokości minimalnej, poniżej progu ubóstwa. Redukcje świadczeń dotyczą ponad 50 tys. osób z rodzinami.
Ustawa weszła w życie na początku 2017 r. po podpisaniu jej przez Prezydenta RP.
Stało się tak mimo jasnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego ważności praw nabytych w III RP oraz zdecydowanych zastrzeżeń prawników co do jej zgodności z Konstytucją, prawami człowieka i zasadami sprawiedliwości społecznej.
Ustawa wymierza karę bez aktu oskarżenia i bez sądowego wyroku. Pomija zasługi i ofiary poniesione w służbie państwu. Stosuje odpowiedzialność zbiorową, stawiając na równi osoby wykonujące istotne funkcje w strukturach bezpieczeństwa z ich personelem pomocniczym, pracownikami administracji oraz członkami rodzin, którzy często - jak np. rodziny oficerów wywiadu - nie wiedzieli, jakie obowiązki wykonują ich bliscy.
Ustawa podważa zaufanie do państwa, dowodząc, że może ono w każdej chwili wycofać się ze zobowiązań podjętych wobec osób, które przeszły już na rentę czy emeryturę i nie mogą tego stanu zmienić.
Wprowadzeniu ustawy towarzyszy kłamliwa propaganda, nazywająca objętych nią funkcjonariuszy „oprawcami" i podająca fałszywe kwoty ich rzekomo ogromnych świadczeń.
Z informacji zebranych przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP wynika, że doszło już do 12 przypadków śmierci osób objętych nową ustawą. Są to udokumentowane przypadki samobójstw, zawałów serca i udarów, które nastąpiły po otrzymaniu decyzji MSWiA o obniżeniu świadczenia.
W tej sytuacji nie możemy milczeć, tym bardziej, że szokujące jest milczenie przedstawicieli władz wobec tych wydarzeń oraz brak reakcji i refleksji z ich strony.
Wobec widocznych już dramatycznych skutków, jakie przynoszą opisane regulacje, apelujemy do rządu o odstąpienie od wprowadzenia w życie tych przepisów.
Prezydenta RP, Kościół, partie polityczne oraz organizacje społeczne wzywamy do interwencji w tej sprawie.
Chociaż zdaniem większości z nas niesprawiedliwe przepisy powinny zostać wycofane w całości, wzywamy by w pierwszym rzędzie dokonać przynajmniej korekty podjętych już decyzji w odniesieniu do osób chorych, samotnych, w podeszłym wieku oraz rodzin pobierających renty po zmarłym lub poległym na służbie funkcjonariuszu.
Są to osoby bezradne, często chore. Nie są w stanie podjąć pracy, a wejście w życie ustawy dla wielu z nich oznacza wręcz skazanie na śmierć.
Wzywamy też opozycję do zajęcia jasnego stanowiska w tej sprawie i deklaracji, że po wyborach cofnie przepisy uderzające w mundurowych emerytów, rencistów oraz ich rodziny.
Milczenie oznaczać będzie nie tylko zgodę na to, że władza może zrobić z obywatelem, co tylko jej się podoba, lecz także zgodę na wynikające z tego ludzkie tragedie, na utratę zaufania do własnego kraju, a w konsekwencji - dystansowanie się do niego i osłabianie go.
Politykom władzy, tym którzy ulegli propagandzie, a także tym, którzy milczą, bo myślą, że ich to nie dotyczy, przypominamy: dziś oni, ale jutro na ich miejscu możecie się znaleźć Wy.

Paweł Białek - wiceszef ABW 2007-12
Krzysztof Bondaryk- szef ABW 2007-14
Wojciech Brochwicz- prawnik
Marek Chmaj- prawnik
Zdzisław Czarnecki- szef Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Wojciech Czuchnowski- dziennikarz
Zbigniew Ćwiąkalski - prawnik
Marek Dukaczewski- b. szef WSI
Krzysztof Dusza - wiceszef SKW 2007-15
Henryk Jasik - szef wywiadu UOP 1990-95
Jacek Kondracki - prawnik
Andrzej Kratiuk -prawnik
Andrzej Milczanowski - szef UOP 1990-92, szef MSW 1992-95
Piotr Niemczyk - szef Zarządu Wywiadu UOP
Janusz Nosek- szef SKW 2008-12
Jan Ordyński- dziennikarz
Piotr Pytlakowski- dziennikarz
Adam Rapacki- b. szef CBŚ
Andrzej Rozenek- dziennikarz
Waldemar Skrzypczak - b. dowódca wojsk lądowych, wiceszef MON 2012-13
Piotr Stasiński- dziennikarz
Jan Widacki- prawnik
Paweł Wojtunik- b. dyrektor CBŚ, szef CBA 2009-15
Rober Zieliński - dziennikarz
Jacek Żakowski- dziennikarz
Edyta Żemła- dziennikarka

UZUPEŁNIENIE TREŚCI ODWOŁAŃ OD DECYZJI ZER OBNIŻAJĄCYCH EMERYTURY / RENTY.W dniu 18 kwietnia 2017 r. weszła życie ustawa o zmianie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca m.in zmianę art. 33 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…).
Aktualna treść ww. art. 33 ustawy emerytalnej stworzyła nowe możliwości zakwestionowania decyzji emerytalnych/rentowych Dyrektora ZER MSWiA.
W związku z powyższym informujemy wszystkie osoby, które po otrzymaniu decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty, zamierzają złożyć odwołanie od tej decyzji do Sądu Okręgowego XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, w oparciu o odpowiedni wzór opublikowany na stronie internetowej FSSM RP, o możliwości jego uzupełnienia.
Osoby, które już wysłały odwołania, będą je mogły uzupełnić bezpośrednio w Sądzie (po otrzymaniu zawiadomienia o terminie i miejscu posiedzenia Sądu, gdzie podana będzie sygnatura akt sprawy), korzystając z przygotowanego przez nas wzoru uzupełnienia. czytaj


Brakuje sędziów do rozpatrywania odwołań funkcjonariuszy.Spotkanie Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej.

Szanowni Państwo,
w załączeniu uprzejmie przesyłam protokół ze spotkania KOIU z Komitetami Protestacyjnymi, które odbyło się 14 lipca 2017 r. w Warszawie.
Aktualnie przedstawiciele KOIU (pełnomocnik i jego zastępca) odbywają spotkania robocze z Komitetami Protestacyjnymi celem wypracowania działań w sprawie:
- przeciwdziałania skutkom "ustawy represyjnej".
- konsolidacji szeregów służb mundurowych.
- pozyskiwania sojuszników i koalicjantów.
Chce podkreślić, że spotkania te odbywają się przy dużym udziale i wsparciu struktur terenowych SLD.

Pozdrawiam,
Zdzisław CzarneckiInformator Prawny - ustawa represyjna. Opracowanie Leszek Orkisz

Koleżanki i Koledzy,
Na stronie internetowej ZO SEiRP w Słupsku rozpoczęliśmy w zakładce "Ustawa dezubekizacyjna 2016" lokowanie podstawowych dokumentów niezbędnych do zaskarżania decyzji ZER-u. Informacje będą systematycznie uzupełniane przez kolegę Henryka Z.- administratora strony (Wiceprezesa ZO). Znajdziecie tam: adresy Kancelarii Prawnych, wzory pozwów, kilkanaście opinii prawnych (także nie publikowanych dotąd np. dr. R. Bednarka zamówioną przez Kancelarie Sejmu dot. nielegalności obrad w dniu 16.12.2016 r - zablokowana do publikacji PRZEZ MARSZAŁKA SEJMU), zasady postępowania w zakresie art. 8 a, skargi o ochronę dóbr osobistych, treść aktów prawnych, postępowanie międzynarodowe itd. Dokumenty skargowe w formacie edytowalnym - można je wypełniać i zmieniać na komputerze. Usunięto drobne błędy z wzorów FSSM.
Leszek Orkisz, Przewodniczący Komisji Prawno - Statutowej    [Link do Informatora]
INFORMACJI NIGDY DOŚĆ

Zespół Prawny FSSM RPW związku z zamiarem monitorowania przez Federację przebiegu procesów sądowych w sprawie obniżenia świadczeń na podstawie ustawy represyjnej, zwracamy się z prośbą do wszystkich emerytów/rencistów, którzy wnieśli odwołania od decyzji obniżających świadczenia, o przesyłanie do Federacji informacji o terminie wyznaczonych rozpraw sądowych.
W informacji, którą należy wysłać na adres:   decyzje.zer@fssm.pl    prosimy podać imię i nazwisko, dzień, godzinę i nr sali, w której ma się odbyć rozprawa.
Jednocześnie uprzedzamy wszystkich zainteresowanych, że planowany monitoring nie oznacza obecności na każdej rozprawie przedstawiciela Federacji. Uprzedzamy także, że na maile w tej sprawie Federacja nie będzie odpowiadać.
Zespół Prawny FSSM

No i co Wy na to ? CZY PRL WRÓCIŁ?

        Od chwili objęcia rządów przez „drużynę” podłej zmiany, wielu twierdzi, że w swoich działaniach jest ona naśladowcą i kontynuatorem działań, jakie identyfikowały poprzedni ustrój.
Analizując postępowanie tamtej i obecnej władzy można jednak dojść do zaskakujących wniosków. Porównajmy zatem podobne przełomowe okresy w PRL i III RP , które nastąpiły po 28 latach od zmiany ustroju politycznego. W PRL byłby to, więc rok, 1973 czyli tzw. „wczesny Gierek”.
Wyobraźmy sobie, zatem, że tamta ekipa po objęciu władzy, dochodzi do wniosku, że za okres okupacji niemieckiej emerytury nie należą się tym wszystkim, którzy pracowali w jakichkolwiek organach administracji okupacyjnej, które służyły w obcych armiach (np. Polskich Siłach Zbrojny na Zachodzie) lub formacjach niechętnie nastawionych do władzy komunistycznej ( np. w AK), oraz tych, którzy pracując w różnych przedsiębiorstwach, wzmacniały potencjał militarny hitlerowskiej machiny wojennej.
Oprócz w/w przypadków, ówczesne władze stosując odpowiednie kryteria mogłyby katalog „wrogów ludu” dowolnie poszerzyć. Wszyscy ujęci w katalogu za okres do roku 1945 otrzymaliby emeryturę według przelicznika 0, 0%, a za lata wypracowane po roku 1945 uzyskana emerytura nie mogłaby być większa niż średnia emerytura ZUS-owska bez względu na ilość lat pracy i stosowane przeliczniki.
Kryterium obniżenia emerytur w tej grupie świadczeniobiorców byłby sam fakt pracy lub służby przed rokiem 1945.
Prawo do pełnej emerytury mieliby tylko ci, którzy rozpoczynali pracę po roku 1945 i wszyscy, którzy zasłużyli się partii.
Prawda, że brzmi znajomo? Tylko, że to jest „political fikcjon” i nic takiego nawet nie było brane pod uwagę, jako bezprawne, niekonstytucyjne, godzące w prawa człowieka i niebezpieczne dla państwa.
Ówcześnie decydenci rozumieli, że zrobienie czegoś takiego zagrozi ich władzy.
Aktualna dyktatura takich dylematów nie ma.
        Proszę zobaczyć, co z emeryturami służb mundurowych zrobiły agresywne nieuki, ignoranci, karierowicze i zwykłe głupki uważające się za wszechwiedzących. W swej „nieskończonej mądrości” doszły do wniosku,, że raz zdobytej władzy nie oddadzą nigdy. Nie wiedzą jak bardzo się mylą.
Cóż, w związku ze zmiana miejsca zakwaterowania, w Federacji w tym tygodniu lekki niedowład organizacyjny. Żeby więc znaleźć temat na dzisiaj zrobiłem przegląd portali i profili w celu znalezienia jakiegoś "smaczka".
Niemal wszędzie echa wczorajszej miesięcznicy. W mediach związanych z braćmi Karnowskimi olbrzymie tytuły: "Błaszczak o incydencie podczas miesięcznicy: „Grupa ludzi chorych z nienawiści próbowała zablokować uroczystości.
Hańbą jest to, że popieracie przemoc”.
W mediach związanych z opozycją teksty: "Przed smoleńskim marszem policja wytropiła na mieście i zatrzymała samochody Obywateli Solidarnych w Akcji, wiozące na legalną demonstrację nagłośnienie." Nie jest mi miło widzieć na portalach naszych represjonowanych hasła "To już jest PISOWSKIE ZOMO - inaczej nie da się tego nazwać."
Zwłaszcza My nie powinniśmy zapominać o tym, że służby mundurowe działają na polecenie i rozkaz. Jakie to by nie były czasy Oni wypełniają treść ślubowania. Jak by się nie nazywali - ZOMO, BCP, OP są tam by chronić.
To nie przypadkiem jest zwolnienie ze służby wszystkich tych przyjętych przed 1990 r. Bo oni posiadali pamięć historyczną, tak niebezpieczną dla obecnej ekipy rządzącej. Wielokrotnie mieli do czynienia z podobnymi przypadkami w poprzedniej epoce i widzieli co stało się po zmianie ustroju i jakie konsekwencje dotknęły wielu ich znajomych i przyjaciół.
Co gorsza "ukarano" jak zawsze rękę a nie głowę.

Z drugiej strony aktualnie służący wykonują te polecenia i rozkazy tak, jak zostali nauczeni. Jedyne ich doświadczenia to burdy stadionowe i kibole, bo tych którzy mieli do czynienia z "politycznymi zadymami" już w służbie nie ma.
To przełożeni - mając w pamięci to się stało z nami, powinni swoje decyzje i wskazówki im przekazać. Jeśli tego nie zrobią, niech się później nie zdziwią, że spotka ich ten sam los co nas.
Będąc rozbity tym co przejrzałem, zamiast zakończenia pozwolę sobie zacytować post, który bardzo mi się spodobał:
"Tak się zastanawiam, który "wróg" jest gorszy? Ten, którego rozpoznajesz idąc ulicą (obcy inaczej wygląda, wierzy w innego Boga.) A może ten, wyglądający tak samo jak ja, mój sąsiad".
Bojówki, prywatne wojsko, sądownictwo. Kult jednostki. KOŁO HISTORII........."

powrót.